Digital psykologi

Med över tio års erfarenhet av digital psykologi är vi Sveriges största leverantör av internetbaserad behandling inom hälso- och sjukvård.

Vi kan erbjuda kvalitetssäkrade digitala behandlingsprogram för psykisk ohälsa i individ- och gruppformat, expertis inom internetbehandling och bemötande via video, samt hjälp till de verksamheter som vill designa egna digitala lösningar för beteendeförändring.

Vår vision är att vara ledande i Sverige på digital psykologi under många år framöver.

digital psykologi

 • bookmark

  Utbildning, metodstöd och uppstartshjälp

  Vi hjälper er att komma igång genom att erbjuda uppstartshjälp samt utbildning i internetbehandling och metodstöd till behandlare. Våra psykologer har gedigen kunskap om behandlingsmetoder och införande av digitala interventioner i hälso- och sjukvård.

  Förutom utbildningar som är anpassade till verksamheten har vi även regelbundet öppna utbildningar, samt specialistutbildningar i digital psykologi.

  Till hela vårt utbildningsutbud
 • apps

  Behandlingsprogram

  Vi erbjuder internetbaserade behandlingsprogram för vuxna med adhd, ångest, depression, oro, stress, sömnproblem och oro/generaliserad ångest, samt tonåringar med ångest. Alla våra behandlingsprogram bygger på Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är den behandlingsmetod med mest forskningsstöd.

  Med hjälp av texter, filmer, bilder och övningar har vi gjort behandlingsprogrammen lättillgängliga och motiverande att arbeta med. Vi slutar aldrig att förbättra våra program. Löpande forskning och utvärdering sker kontinuerligt i samarbete med kunder och universitet.

  Våra behandlingsprogram: Adhd-hjälpen Vuxen® Ångesthjälpen® Depressionshjälpen® Oroshjälpen® Stresshjälpen® Sovhjälpen® Ångesthjälpen Ung® (13-19 år)

 • group

  Gruppbehandling med digitalt stöd

  Vi erbjuder även behandlingsprogram för gruppformat – ett enkelt och pedagogiskt sätt att bedriva gruppbehandling för ångest, stress och sömnproblem.

  Formatet är lätt att komma igång med för dig som behandlare, forskningsstudier på våra program för ångest och stress visar på goda resultat i klinisk vardag.

  Våra gruppbehandlingar används i dagsläget inom primärvård, psykiatri, rehabilitering och företagshälsovård.

 • video_call

  Digital kommunikation via video, text och chatt

  Allt mer behandling sker i digitala kanaler inom hälso- och sjukvården. Vi är experter på digital kommunikation för beteendeförändring och kan hjälpa läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, och annan vårdpersonal att utveckla sina färdigheter i  videosamtal och textkommunikation.

  Vi erbjuder både öppna utbildningar, samt skräddarsydda lösningar för din verksamhet.

 • brush

  Psykologisk design – design av digitalt material

  Vi hjälper våra kunder att skapa, bearbeta, omformulera och strukturera befintligt material för att passa ett digitalt format. Utöver att arbeta med hur textinnehåll förmedlas arbetar vi även med att presentera material i form av video, animationer och bild. Allt för att öka sannolikheten att materialet blir effektivt och motiverande att arbeta med.

  För den som sedan vill ha en teknisk plattform för att förmedla sitt digitala material så har vi möjlighet att erbjuda den lösning som vi själva använder för våra behandlingsprogram.

  Hör gärna av er till oss så berättar vi mer om våra samarbeten, samt visar material som vi tagit fram tillsammans med våra kunder.

  Kontakta oss