Kundberättelse

Ablemind

”Psykologpartners är ett naturligt val för oss - vi vill jobba med en etablerad aktör som kan fältet med evidensbaserad psykologi och evidensbaserad psykologisk behandling.  Vi ville också jobba med ett bolag som är starka inom fältet Digital Psykologi. Vi som team har utvecklats, vi har stärkt upp oss och fått nya kompetenser och vi har fått ett nytt värdeerbjudande i vårt koncept.”
Katarina Kjell

Chefpsykolog

Hej Katarina! Vem är du?

Jag heter Katarina Kjell och är chefpsykolog på Ablemind. Vi är ett med-tech bolag och vår AI-teknologi gör det möjligt för oss att mäta och identifiera psykisk ohälsa.

Vilken utmaning stod ni inför när Ablemind anlitade Psykologpartners?

Vi ville överbygga glappet mellan det att man upptäcker att man har psykisk ohälsa tills dess att man kommer i kontakt med vården. Vi vill göra det avståndet kortare! Vi ville ge en insats när man som individ är som mest mottaglig och motiverad att genomföra en förändring och det var så vi kom i kontakt med Psykologpartners.

Varför föll valet på Psykologpartners när Ablemind valde leverantör?

Psykologpartners är ett naturligt val för oss för vi vill jobba med en etablerad aktör som kan fältet med evidensbaserad psykologi och evidensbaserad psykologisk behandling.  Vi ville också jobba med ett bolag som är starka inom fältet Digital Psykologi. Vi som team har utvecklats, vi har stärkt upp oss och fått nya kompetenser och vi har fått ett nytt värdeerbjudande i vårt koncept.

Om ni lyfter blicken, vad tror ni på Ablemind att samarbetet med Psykologpartners inom digital psykologi gör för skillnad?

Vår övergripande målsättning är att vara med och bidra till att fler ska må bättre. Ett sätt är att identifiera dom individerna som mår dåligt tidigt för att i rätt tid erbjuda rätt typ utav behandlingsinsats.Sedan har vi ju en övergripande målsättning som vi delar, Ablemind och Psykologpartners, om att vara med och bidra till en minskad ohälsa i samhället. Och i kombination i det, för dom som drabbas och faktiskt mår dåligt, att vara med och erbjuda rätt hjälp, vid rätt tillfälle, till rätt individ.

Tack Katarina Kjell!

PS. Är du intresserad av vårt tjänsteutbud inom Digital Psykologi? Klicka här för att komma till vår tjänst digitala behandlingsprogram och här för psykologisk design.