29k's har anlitat Psykologpartners för innehåll med vetenskaplig förankring
Kundberättelse

29K anlitar Psykologpartners för innehåll med vetenskaplig förankring

”Samarbetet med Psykologpartners har fört oss närmare vårt mål att med hjälp av vetenskapligt beprövade psykologiska metoder, förmedlade i ett digitalt format, kunna hjälpa miljontals människor världen över i sin personliga utveckling. Allt på ett proffsigt och tydligt sätt, med stor lyhördhet för våra behov.”
Erik Fernholm

Founder, 29k

Psykologpartners bidrag:

Innehåll till app och chatbot

Psykologpartners skapade innehåll till kurser som förmedlas via 29ks app och chatbot. Utmaningen i arbetet var att skapa kärnfullt innehåll i form av kortare texter och relevanta övningar, samt konversationstexter i chatbotformat. Allt material skapades på engelska och anpassades till 29ks olika målgrupper.

Personlig utveckling med vetenskaplig förankring

Utmaningen för 29k var att skapa kurser i personlig utveckling som har bevisad effekt. Psykologpartners bidrog med research och granskning av det vetenskapliga underlaget för kursernas upplägg och innehåll.

Fokus på compassion

Ett viktigt steg mot ökad personlig hälsa är självkännedom och medkänsla; compassion. Psykologpartners expertis på detta område bidrog möjliggjorde ett högkvalitativt innehåll.