Psykologisk design

Skapa hållbar digital beteendeförändring

Vi är pionjärer inom internetbaserad behandling och experter på digitala behandlingsprogram.

Psykologisk design förbättrar internetbaserade insatser

Vi utgår från över 100 års forskning om människans psykologi när vi designar för beteendeförändring. Vi har en solid kunskap inom motivation, inlärningspsykologi, beteendedesign och mänskligt beteende som vi använder när vi digitaliserar psykologisk behandling. Detta kallar vi psykologisk design.

Hej, prata med mig om psykologisk design!

Porträttfoto av Johan Edbacken

Johan Edbacken

Affärsområdeschef Digital psykologi

Leg. psykolog

Kontaktuppgifter

Pionjärer

Vi har arbetat med att designa och implementera digitala lösningar i hälso- och sjukvården sedan 2010.

Evidens och beprövad erfarenhet

Våra lösningar har använts av tiotusentals patienter över hela landet. Vi har designat både stöd- och behandlingsprogram med påvisad klinisk nytta.

Vi kan alla delar och helheten

Vi finns med från konceptutveckling till implementering i verksamheten och hjälper andra att lyckas med digitaliseringen av vårdinsatser.

Vår designprocess

Att ta fram och implementera ett stöd- eller behandlingsprogram är en komplex process med många möjligheter och fallgropar. Med oss som partner navigerar vi tillsammans fram till en högkvalitativ och färdig lösning så snabbt och effektivt som möjligt.

Effektiv digital vård handlar om mänsklig psykologi – att designa lösningar efter hur människor verkligen fungerar.

Legitimerade psykologer med spetskompetens inom digital psykologi

Vi förändrar beteenden

Vi är experter inom beteendeanalys och beteendedesign. I kombination med vår digitala profil gör det oss till en unik samarbetspartner när det gäller digital beteendeförändring.

Evidens

Vi utgår alltid ifrån rådande evidensläge och ger rekommendationer utifrån senaste forskning. Vi ser också gärna att våra insatser utvärderas och hjälper dig gärna med detta.

Samhällsnytta

Psykologpartners är ett värderingsstyrt företag. Tillsammans med våra kunder gör utvecklar vi ett hållbart, friskt och bättre samhälle.

Lär dig mer om psykologisk design

Finns det forskning på att psykologisk design fungerar? I vilka typer av verksamhet fungerar psykologisk design? Här lär vi dig mer om konceptet och hur ett samarbete kan se ut.

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Porträttfoto av Johan Edbacken

Johan Edbacken

Affärsområdeschef Digital psykologi

Leg. psykolog

Kontaktuppgifter