Hem/Anlita oss/Handledning
Handledning

Handledning

Vi utvecklar individer och verksamheter

Med oss får du och din verksamhet en trygg grund att stå på så att ni på ett hållbart sätt kan vidareutvecklas. Vi stöttar och vägleder både individer och verksamheter genom utmaningar.

Hej, prata med mig om handledning!

Porträttfoto av Malin Angberg

Malin Angberg

Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare

Kontaktuppgifter

Alla våra handledare är legitimerade psykologer.

Vi utgår från dig och din verksamhets behov.

Fokus på evidensbaserade metoder och hållbarhet.

En illustration av en trasslig linje som reds ut.

Vi anpassar handledningen efter dina och din verksamhets behov

Vi har bedrivit framgångsrik handledning i över 20 år. Med spetskompetens i psykologi och över 100 legitimerade psykologer kan du och din verksamhet vara trygga i att våra evidensbaserade insatser ger resultat. Tillsammans gör vi skillnad och utvecklar vi ett hållbart, friskt och bättre samhälle.

91%

Hög kundnöjdhet

I en utvärdering med 1444 deltagare som deltagit i vår handledning rapporterade 91% att de är nöjda eller mycket nöjda (svarsalternativ 4 och 5).

94%

Konkret nytta av handledningen

I en utvärdering med 1444 deltagare som deltagit i vår handledning tyckte 94% att handledningen hjälpte dem i deras dagliga arbete.

Vi är med er hela vägen

Våra psykologkonsulter kan hjälpa er med olika typer av handledning såsom klinisk handledning, pedagogisk handledning och ledarskapscoaching.

Handledning med legitimerade psykologer

Ett etiskt val

Etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt och alla handledare har tystnadsplikt. Alla våra handledare är legitimerade eller praktiktjänstgörande psykologer (PTP) med tillstånd som utfärdas av socialstyrelsen.

Ett målfokuserat arbete

Handledningens fokus är alltid beteendeförändring hos deltagarna, t.ex. ökad kunskap, motivation och samarbete. Målet med handledning är alltid att öka individens livskvalitet, självständighet och/eller hållbarhet.

En resultatinriktad aktivitet

I våra utvärderingar med 1444 svarande rapporterar 91% att det är nöjda eller mycket nöjda (svarsalternativ 4 och 5). Därtill svarar 94% att handledningen har varit till hjälp i deras arbete.

Vad undrar du om vår handledning?

Vad är handledning?

Handledning är ett kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning i kompetenshöjande syfte, som rör yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och inte personliga eller privata förhållanden.

Vilken utbildning har era handledare?

Våra psykologkonsulter som handleder är legitimerade psykologer och i vissa fall även legitimerade psykoterapeuter.

Hur går handledning till?

Alla våra handledare är erfarna och vi skräddarsyr alltid handledningen efter era behov. Det finns flera olika typer av handledning.

Vilka kan ha nytta av handledning?

Arbetar du med psykologiska behandlingsmetoder eller ansvarar för verksamheter som gör det? Möter du människor i ditt arbete och behöver stöd i hur du kan utveckla dina färdigheter bemötande? Då är handledning en värdefull och effektiv insats för dig, dina medarbetare och din verksamhet.

Varför finns det olika typer av handledning?

Beroende på vad du arbetar med, hur arbetet är upplagt och vad arbetet syftar till kan handledning se olika ut. Behovet kan även variera över tid. Här hittar du en beskrivning av olika typer av handledning.

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Porträttfoto av Malin Angberg

Malin Angberg

Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare

Kontaktuppgifter