Kundberättelse

UNHCR anlitar Psykologpartners för utveckling av digitala stöd- och behandlingsprogram

I ett nära samarbete med UNHCR:s psykosociala avdelning i Genève har Psykologpartners utvecklat två innovativa digitala program för anställda runt om i världen.

FN:s flyktingorgan UNHCR arbetar för att säkerställa allas rätt att söka asyl och hitta säkert skydd, efter att ha flytt våld, förföljelse eller krig. Medarbetare är utspridda över hela världen, och möjligheterna att erbjuda psykologiskt stöd och behandling är en utmaning samtidigt som behovet är stort.

Vikten och målet med samarbetet

Samarbetet mellan Psykologpartners och UNHCR uppstod ur en vision att stärka det psykosociala stödet för personal som dagligen hanterar tunga och emotionellt krävande uppgifter i en utsatt miljö. Målet var att utveckla digitala verktyg som är lättillgängliga och effektiva, för att:

  • reducera risken för utveckling av psykisk ohälsa
  • sänka tröskeln för att söka hjälp
  • förbättra välmåendet och minska symptom på stress, utbrändhet och sekundär traumatisk stress.

Dessa program har skapats

Resultatet blev två skräddarsydda digitala program:

  1. Resiliensprogrammet – Ett självhjälpsprogram med ambitionen att förbereda medarbetarna för de utmaningar och stressorer som följer av att arbeta under hög press i påfrestande miljöer. Programmet betonar vikten av egenvård och psykologisk motståndskraft.
  2. Behandlingsprogram för utbrändhet och sekundär traumatisk stress – Detta program fokuserar på att förebygga, hantera och behandla tidiga symptom på utbrändhet och sekundär traumatisk stress, med kontinuerligt stöd från en behandlare.

Programmen är integrerade i UNHCR:s egen välmåendeplattform som du kan se i filmen längst upp på sidan

Vill du som läser lära dig mer om Psykologpartners digitala behandlingsprogram eller veta mer om samarbetet?

Gå till vår tjänstesida här, eller kontakta johan.edbacken@psykologpartners.se.