Hem/Anlita oss/Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling, coaching eller konflikthantering?

Vi är organisationspsykologer med mångårig erfarenhet av ledarskap i alla situationer och hjälper dig online eller på plats.

Ledarskap är en kontaktsport

Genom att anlita oss som organisationspsykologer för ledarskapsutveckling får du på sikt en kompetens- och verksamhetsutveckling som blir effektiv och hållbar. Vare sig det gäller team- och grupputveckling, individuell ledarutveckling eller ledningsgruppsutveckling har vi spetskompetensen att hjälpa er utifrån era behov.

Hej, prata med mig om ledarskapsutveckling!

Porträttfoto av Magnus Stalby

Magnus Stalby

Affärsområdeschef Organisation och ledarskap

Leg. psykolog, Specialist i arbete- och organisationspsykologi

Kontaktuppgifter

Evidensbaserade metoder

Vi använder oss av de senaste forskningsrönen och vetenskapligt utvärderade metoder med en upplevelsebaserad pedagogik. Du kan direkt omsätta ledarträningen till din verksamhets vardag. Vi anpassar ledarutvecklingen efter dina behov. Vi finns kvar och mäter utvecklingen över tid så att du vet att ert arbete håller i längden.

Ledarskap som skapar värde

Vi hjälper din ledningsgrupp att fokusera på det viktiga. Tydliggörande av roller, processer som skapar värde, tydliga beslut, att strategier realiseras, att gruppens kunskap utnyttjas optimalt. Vi skapar ett arbetsklimat av trygghet och tillit, vi etablerar tydliga mål och övar på olika arbetssätt som främjar effektivitet och arbetsglädje.

Skräddarsydda lösningar

Våra organisationspsykologer, psykologkonsulter och specialister har både praktisk erfarenhet och gedigen teoretisk kunskap. Vi utför både längre och kortare insatser och utbildningar – alltid skräddarsydda utifrån kundens behov. Berätta för oss om dina behov!

Transfer

Transfer innebär att vi ser till att det som lärs ut också blir verklighet genom våra digitala verktyg. Med våra insatser och utbildningar får du en säker leverans som håller över tid.

En illustration av en trasslig linje som reds ut.

Vi skräddarsyr ledarskapsutvecklingen utifrån era behov

Våra tjänster skräddarsys efter kundens behov och syftar till att utveckla ett funktionellt och flexibelt ledarskap som hjälper verksamheten att nå sina mål och skapa en hållbar organisation. Med metoder som forskningen och vår mångåriga erfarenhet visat leder till hållbara resultat och hög prestation.

Vi är med er hela vägen

Vad undrar du om vår ledarskapsutveckling?

Hur säkerställer ni att vi får effekt i vår organisation?

Vi tror att våra kunder är experter på just sin organisation. Vi på Psykologpartners kan forskningen och perspektivtagande. Vi faciliterar utvecklingsresan där samskapandet med kunden står i centrum. Av erfarenhet vet vi att just det leder till framgång och långsiktighet.

Det finns inga genvägar eller snabba lösningar, men genom att förstå människors drivkrafter och vilka konsekvenser som förstärker beteenden över tid kan vi nå hållbar förändring och effekt i er organisation. Vi utvärderar alltid våra insatser, både kvalitativt genom intervjuer och kvantitativt genom mätningar av relevanta KPI:er.

Hur ser upplägget ut vid ledarskapsutveckling?

Vi möter ofta ledningsnivå inom företag och diskuterar utmaningar och prioriteringar. Ett viktigt fokus är att utröna var man som organisation vill. När vi tillsammans har sammanfattat och förankrat organisationens prioriteringar börjar vi analysera sammanhang, beteenden och andra faktorer. Detta kallas en beteendeanalys. Vi observerar, intervjuar och samlar in data på olika sätt med bland annat enkäter. Utifrån den data vi får in genereras koncept och förklaringsmodeller. Den hypotes som växer fram visar oss vad just er organisation behöver. Vi involverar sedan medarbetare i olika takt och steg för att skapa rätt intervention.

Vi testar och utvärderar tillsammans med er som kund medan vi stöttar och ser till att ni, på sikt, självständigt kan driva processen självständigt och utvecklas mot era prioriterade mål.

Hur anpassar ni upplägget för oss?

Vi anpassar alltid upplägget för respektive kund, eftersom det inte finns någon generisk intervention som passar alla organisationer eller ledare. Vi är experter på att samskapa med våra kunder och vi har stor vana i att anpassa interventioner, utifrån bland annat önskad längd på insatsen och kulturella faktorer som språk, geografi, professionslogik och identitet.

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Porträttfoto av Magnus Stalby

Magnus Stalby

Affärsområdeschef Organisation och ledarskap

Leg. psykolog, Specialist i arbete- och organisationspsykologi

Kontaktuppgifter