I över 20 år har Psykologpartners arbetat med beteendeförändring

I mitten av 90-talet gick några drivna studenter på Psykologprogrammet på Linköpings universitet. Idag fortsätter vi som psykologkonsulter att utveckla ett växande företag tillsammans med 100 medarbetare och kunder i både offentlig och privat sektor.

Kollage med bilder från Psykologpartners historia.

– Vi var ett vetgirigt gäng med mycket entreprenörskap i oss, berättar Sara Hillbom som är vd på Psykologpartners sedan 2016. Vi brann för tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi. Vi sög i oss den kontextuella beteendevetenskapen som då var relativt ny och outforskad, vi var nyfikna på den och ville få in den bredare i Sverige.

Från skolbänken till Nordens ledande Psykologföretag

Klasskompisarna från Linköpings universitet trodde på affärsidén om att driva psykologisk konsultverksamhet och startade företaget tillsammans med ett par seniora handledare och psykologer.