Kundberättelse

Malmö Universitet – Odontologiska Fakulteten och Ewa Carin Ekberg

”Psykologpartners står för digital psykologi och digitala behandlingsprogram. Finner man ett samarbete som är så handen i handsken, så att säga, så finns det inga andra aktörer som skulle kunna konkurrera.”
Ewa Carin Ekberg

Docent/Specialisttandläkare/Professor/Övertandläkare

Hej Ewa Carin! Vem är du och vad sysslar ni med på Odontologiska fakulteten?

Inom vår värld där man sysslar med smärta är vi ute efter att göra beteendepåverkande behandlingar och då ville vi utveckla smärtskolor. Vi har ett långt samarbete, ända tillbaka sedan 2006! Ewa Carin Ekberg heter jag, och jag är professor på tandvårdshögskolan inom ämnesområdet orofacial smärta och käkfunktion. 

Vad innebär det mer exakt, och hur har Psykologpartners hjälpt er?

Det vi gör är att vi utreder och behandlar barn, ungdomar och vuxna som har smärtor i ansikte och käkar. Nu har vi ju då dessutom satsat på att nyttja Psykologpartners eftersom de står för digital psykologi, så att vi har då digitala behandlingsprogram. 

Vad tycker du har varit det bästa med samarbetet?

Psykologpartners står för digital psykologi och digitala behandlingsprogram. Finner man ett samarbete som är så handen i handsken, så att säga, så finns det inga andra aktörer som skulle kunna konkurrera. En sådan kompetens och förmåga att ta nya steg och ren utveckling, att vi pratar samma språk fast vi har olika discipliner så kan det inte vara mer kreativt skulle jag säga. Och det är med glädje!

Tack Ewa Carin!

PS. Är du som läser intresserad av att kika närmre på våra digitala behandlingsprogram? Klicka här!