IKBT utbildning Online

IKBT utbildning Online

Klinisk psykologi Digital psykologi
Grundkurs Fördjupningskurs

Grundläggande kunskaper i vad internetbehandling är, hur behandling med digitala behandlingsprogram bedrivs samt hur forskningsstödet för behandlingsmetoden ser ut. Kunskaper i hur vårdflöden och behandlarrollen i internetbehandling kan se ut. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med psykologisk behandling. Internetbehandling kan användas inom offentlig/privat primärvård eller psykiatri, företagshälsa, studenthälsa med mera och kursen passar dig som vill utvecklas som behandlare, öka din tillgänglighet för patienter, få en variation i arbetet och säkerställa kvaliteten i dina behandlingar.
Utbildningen är särskilt anpassad för dig som vill börja jobba med Psykologpartners internetbehandlingsprogram.

OBS! Kursen kommer inte att innefatta introduktion till specifika behandlingsplattformar, såsom nationella plattformen Stöd och behandling.

Inga förkunskaper krävs. För att behandla i psykologpartners behandlingsprogram krävs minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1 utbildning) i KBT.

Modul 1: Introduktion och forskning

Här får du en introduktion till IKBT och vad det är för något. Du får även en genomgång av det aktuella forskningsläget.

Modul 2: Internetbehandlingsflödet

Här lär du dig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Du får följa med i en genomgång av hela flödet i IKBT: från rekrytering av patient till avslutande samtal.

Modul 3: Psykologpartners program

Här får du lära sig om samtliga av psykologpartners digitala behandlingsprogram vilket inkluderar såväl teori bakom som upplägg, innehåll och handhavande.
 
Efter genomgången utbildningsmodul ska deltagare kunna:
•    Redogöra för upplägg och översiktligt innehåll i psykologpartners digitala behandlingsprogram: Ångesthjälpen, Ångesthjälpen Ung, Stresshjälpen, Oroshjälpen, Depressionshjälpen, Sovhjälpen.  
•    Beskriva teoretisk inriktning och behandlingsmekanismer i programmen.
•    Redogöra för vissa särskilda handhavanden som rör enskilda program.  

Den här delen av utbildningen riktar sig specifikt till personer som ska börja behandla i Psykologpartners program, eller är nyfikna på dess uppbyggnad.

Modul 4: Behandlarrollen

I den här modulen får du lära dig mer om hur din roll som behandlare kan se ut vid internetbehandling, både vad gäller likheter och skillnader jämfört med sedvanlig behandling. Modulen innehåller både information om hur du kan jobba för att stärka motivationen hos dina patienter under behandlingens gång, samt praktisk träning när det gäller textkommunikation som behandlare.

Modul 5: Implementering

I modulen om implementering av internetbehandling får du kunskap om införande som kan skapa förståelse för både den egna rollen som behandlare och för verksamhetens möjligheter att införa, komma igång med och vidmakthålla metoden. Du får ta del av såväl utmaningar som framgångsfaktorer när du implementerar en ny metod i en verksamhet.

Samtliga utbildare arbetar inom Psykologpartners affärsområde Digital Psykologi och har flerårig erfarenhet av digitalt förmedlad behandling.

Johan Edbacken, leg. Psykolog
Johan är legitimerad psykolog och affärsområdeschef. Han har över tio års erfarenhet av olika former av digitalt psykologarbete och har arbetat med både forskning, utveckling samt kliniskt arbete med IKBT. Utöver detta har han även arbetat med fortbildning och kunskapsspridning avseende videosamtal i vården. Johan är även redaktör och författare för antologin Digital Psykologi: forskning och klinisk tillämpning (Studentlitteratur, 2021)

Linnea Helfrich, leg. psykolog

Linnéa är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att utbilda och handleda i MI inom flertalet olika verksamheter. Linnea arbetar med att designa och skapa innehåll till digitala behandlingsprogram.

Jenny Katalinic, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Jenny är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon har utbildat nya ikbt-behandlare sedan 2013 och intresserat sig speciellt för införande av internetbehandling i olika verksamheter. Hon är bokaktuell tillsammans med Johan Edbacken m.fl i antologin Digital psykologi (2021) där hon skriver om implementering av digital behandling.

Kajsa Thunberg Trogen, leg. Psykolog

Kajsa är legitimerad psykolog med erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans. Kajsa utbildar kontinuerligt vårdpersonal inom området psykologisk behandling på distans. Hon arbetar även med att designa och skapa innehåll till digitala behandlingsprogram.

Camilla Söderberg, leg. Psykolog
Camilla är inte bara leg. psykolog utan har även en hel karriär av filmskapande i bagaget. Detta gör henne till en kreativ och mångsidig designer med att driv att skapa tillgängligt och tilltalande innehåll för olika målgrupper. Hon har erfarenhet av utveckling av digitala stöd- och behandlingsprogram såväl som VR-behandling.

  • Efter anmälan blir du kontaktad av din kursledare då ni bestämmer ett startdatum och bokar in en timmes metodstöd efter utbildningens slut.
  • Inloggningsuppgifter till vår utbildnings- och behandlingsplattform skickas till din mejl.
  • Utbildningen utförs av dig i plattformen under tre sammanhängande veckor ca 2 h per vecka eller sammanlagt 6 h.
  • Efter genomgången utbildning hålls ett metodstöd med din kursledare.  Här finns tid för frågor och stöd kopplat till utbildningen eller hur du ska komma igång inom din verksamhet.
  • Kursintyg erhålles efter genomgånget metodstöd.
  • Du har därefter ett års tillgång till webbutbildningen i läsläge!

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Nästa tillfälle

Gå onlinekursen när du själv önskar!

Kommande kursstarter
IKBT utbildning Online - Online Onlinekurs – kontinuerlig start
Boka nu

Mer information

Hej, undrar du något?

Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

Kontakt

Porträttfoto av Kajsa Thunberg Trogen

Kajsa Thunberg Trogen

Psykologkonsult Digital psykologi

Leg. psykolog
Kontaktuppgifter

Porträttfoto av Camilla Söderberg

Camilla Söderberg

Psykologkonsult Digital psykologi

Leg. psykolog
Kontaktuppgifter

Porträttfoto av Johan Edbacken

Johan Edbacken

Affärsområdeschef Digital psykologi

Leg. psykolog
Kontaktuppgifter

Porträttfoto av Linnéa Helfrich

Linnéa Helfrich

Psykologkonsult Digital psykologi

Leg. psykolog
Kontaktuppgifter

Porträttfoto av Jenny Katalinic

Jenny Katalinic

Psykologkonsult Digital psykologi

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut
Kontaktuppgifter

Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

“Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

Boka utbildningen

IKBT utbildning Online

Online

Datum

Onlinekurs – kontinuerlig start

Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

Alltid evidensbaserade metoder

Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

Dina kursledare har spetskompetens

Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

Vi är experter på distansutbildning

Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.