Hem/Anlita oss/Organisationsutveckling
Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Anlita en organisationspsykolog för att lyckas med er organisationsutveckling

Team och organisation som är starkare än de individuella delarna för sig

I grund och botten handlar organisationsutveckling om beteendeförändring i större skala och det är något vi gör tillsammans med våra kunder. Som organisationspsykologer har vi spetskompetens i team- och grupputveckling, konflikthantering, facilitering och förändringsledning. Med våra verktyg ser vi till att olika professioner och organisationer når sina mål på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Business is behavior!

Hej, prata med mig om organisationsutveckling!

Porträttfoto av Magnus Stalby

Magnus Stalby

Affärsområdeschef Organisation och ledarskap

Leg. psykolog, Specialist i Arbets- och organisationspsykologi

Kontaktuppgifter

Vetenskapligt förankrat

Psykologpartners baserar organisationsutvecklingen på inlärningspsykologi, systemteori och svensk arbetspsykologisk forskning. Vi utgår alltid från de senaste forskningsrönen och bygger kompetens- och verksamhetsutveckling för din organisation utifrån era behov.

Skräddarsytt för dig och din verksamhet

Med vår gedigna kunskap om människans beteende och vår mångåriga erfarenhet av förändringsarbete möter vi upp er precis där ni är. Vi skräddarsyr alltid våra insatser och utbildningar efter era unika behov för att nå beteendeförändring.

Fokus på grupp och team

Ett starkt och effektivt team är mer innovativa, förebygger ohälsa, har nöjdare kunder och mer effektiva arbetsprocesser.

Transfer

Transfer innebär att vi ser till att det som lärs ut också blir verklighet genom våra digitala verktyg. Med våra insatser och utbildningar får du en säker leverans som håller över tid.

En illustration av en trasslig linje som reds ut.

Organisationsutveckling som blir hållbar över tid

Alla våra organisationspsykologer är legitimerade och är experter på beteendeförändring. Vi på Psykologpartners har genom vårt tydliga beteendefokus och breda involveringsprocess mångårig erfarenhet av att av att exempelvis förbättra säkerhet inom industrin, öka hållbarhet genom kompetens- och verksamhetsutveckling, utveckla organisationskulturer, genomföra sammanslagningar samt att förbättra lönsamhet.

Vi är med er hela vägen

Våra psykologkonsulter hjälper er med positivt beteendestöd inom organisationer.

Vad undrar du om vår organisationsutveckling?

När kan vi komma igång med organisationsutvecklingen?

Kontakta oss för att se när våra organisationspsykologer är lediga. När kontakt etablerats kommer vi tillsammans överens om när det passar bäst att starta vårt samarbete. Beroende på tidsåtgång till förarbete tar organisationsutveckling ofta månader i anspråk innan en bestående förändring syns och märks.

Jobbar ni även med strategi?

Ja, vi arbetar med att ta fram strategier och att implementera dessa. Av erfarenhet vet vi att en PowerPoint sällan gör skillnad om den inte går att omsätta till konkreta beteenden. Tillsammans med er skapar vi rätt förutsättningar och förstärker rätt beteenden för att systematiskt bygga er organisation starkare över tid.

Hur säkerställer ni att vi får effekt i vår organisation?

Vi tror att våra kunder är experter på just sin organisation. Vi på Psykologpartners kan forskningen och perspektivtagande. Vi faciliterar utvecklingsresan där samskapandet med kunden står i centrum. Av erfarenhet vet vi att just det leder till framgång och långsiktighet.

Det finns inga genvägar eller snabba lösningar, men genom att förstå människors drivkrafter och vilka konsekvenser som förstärker beteenden över tid kan vi nå hållbar förändring och effekt i er organisation. Vi utvärderar alltid våra insatser, både kvalitativt genom intervjuer och kvantitativt genom mätningar av relevanta KPI:er.

Hur anpassar ni upplägget för oss?

Vi anpassar alltid upplägget för respektive kund, eftersom det inte finns någon generisk intervention som passar alla organisationer eller ledare. Vi är experter på att samskapa med våra kunder och vi har stor vana i att anpassa interventioner, utifrån bland annat önskad längd på insatsen och kulturella faktorer som språk, geografi, professionslogik och identitet.

Har ni certifieringar?

Våra organisationspsykologer är legitimerade psykologer och många är psykoterapeuter samt specialister i arbets- och organisationspsykologi. Därtill har vi mångårig erfarenhet av människor i organisatoriska, tekniska och sociala system. Våra legitimationer utfärdas och kontrolleras av Socialstyrelsen och vårt starka evidensfokus innebär att vi ständigt vidareutvecklar oss och håller oss ajour med den senaste forskningen.

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Porträttfoto av Magnus Stalby

Magnus Stalby

Affärsområdeschef Organisation och ledarskap

Leg. psykolog, Specialist i Arbets- och organisationspsykologi

Kontaktuppgifter