Digitala behandlingsprogram

Gör KBT tillgängligt för fler med våra digitala behandlingsprogram

Vi kan internetbaserad behandling

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, IKBT, möjliggör för patienter att arbeta med sin behandling på distans över nätet. Behandlingen förmedlas i ett digitalt program via en kombination av text, film, bilder och ljudfiler. Användaren får stöd av en behandlare via veckovisa textmeddelanden i den plattform som används.

Vi på Psykologpartners utvecklade vårt första behandlingsprogram 2009 och har sedan dess skapat och implementerat IKBT i en mängd privata och offentliga verksamheter.

Hej, prata med mig om digitala behandlingsprogram!

Porträttfoto av Johan Edbacken

Johan Edbacken

Affärsområdeschef Digital psykologi

Leg. psykolog

Kontaktuppgifter

Störst på IKBT

Vi har hjälpt ett stort antal vårdgivare och företag samt en majoritet av Sveriges regioner i införandet av IKBT.

Kvalitetssäkert utförande

Det är viktigt att IKBT används på rätt sätt. Vi stöttar verksamheter med utbildning och metodstöd.

Evidens och utveckling

Vi utvärderar våra behandlingsprogram löpande och jobbar aktivt med både förbättring och nyutveckling.

En illustration av en trasslig linje som reds ut.

Våra digitala behandlingsprogram

0 regioner

Omkring hälften av Sveriges regioner använder våra program.

0+ forskningsartiklar

Vi samarbetar med behandlare, forskare, specialister och universitet för att utvärdera våra program.

Vi är med er hela vägen

Störst i Sverige på IKBT

Psykologpartners är idag den största leverantören av evidensbaserade digitala behandlingsprogram i Sverige. Vi har samarbeten över hela landet, och våra program har startats av över 50 000 patienter.

Med vår erfarenhet av att leverera digitala behandlingsprogram till ett stort antal regioner samt företag och universitet kan vi bli en stabil partner också för dig.

Vi levererar digitala behandlingsprogram till mer än hälften av Sveriges regioner.
Vi hjälper er att komma igång genom att erbjuda uppstartshjälp, utbildning i internetbehandling samt metodstöd till behandlare.

Psykologpartners leder utvecklingen av digitala behandlingsprogram

Kvalitetssäkrad vård i tiden

Vi förbättrar och utvärderar våra behandlingsprogram löpande. Med oss kan du vara säker på att du bedriver kvalitetssäkrad vård.

Ökad tillgång till stöd och behandling

Med IKBT når vårdinsatsen ut till fler. Vi hjälpa dig att nå patientgrupper som annars inte skulle kunna få effektiv behandling.

Innovation

Vår utveckling stannar inte här. Vi vill nå ut till fler och utvecklar därför löpande nya produkter. Exempelvis finns flera av våra behandlingsprogram anpassade för gruppformat med digitalt stöd!

Lär dig mer om internetbaserad behandling

Hur förändrar man tankar, känslor och beteenden digitalt? Finns det forskning på att det fungerar? Här lär vi dig mer om IKBT och hur du kan använda dig av det.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Porträttfoto av Johan Edbacken

Johan Edbacken

Affärsområdeschef Digital psykologi

Leg. psykolog

Kontaktuppgifter