Stress Recovery Online riktar sig till de medarbetare hos Ljung & Sjöbergs kunder som har problem med stress och utmattningssymtom och är skapat av Psykologpartners.
Kundberättelse

Ljung & Sjöberg vänder sig till Psykologpartners för digitalisering

”Efter en del marknadsresearch kom vi fram till att Psykologpartners är de som ligger i särklass längst fram gällande online-behandlingar. Vi har nu genomfört tre större utvecklingsprojekt tillsammans med väldigt gott resultat. Psykologpartners har varit professionella, lyhörda och flexibla. Därtill har de genomgående levererat högkvalitativa lösningar som tagits emot väldigt positivt av medarbetare, klienter och kunder. Jag kan varmt rekommendera dem!”
Fredrik Ljung

Ljung&Sjöberg

Stress Recovery Online

Stress Recovery Online riktar sig till de medarbetare hos Ljung & Sjöbergs kunder som har problem med stress och utmattningssymtom och är skapat av Psykologpartners.

Stress Recovery Online riktar sig till de medarbetare hos Ljung & Sjöbergs kunder som har problem med stress och utmattningssymtom. Programmet omfattar 12 veckor och vägleds av en psykolog.

Uppdraget

Ljung & Sjöberg ville bredda sitt erbjudande mot kund genom att komplettera befintliga grupp- och individbehandlingar med digitala behandlingsprogram. Vi fick i uppdrag att hjälpa dem i denna digitalisering.

Innehållsproduktion

Vi har skrivit fram textinnehåll, manus till filmer och övningar. Utifrån det har vi producerat animationer och filmer med skådespelare och psykologer. Alltsammans har sedan levererats i vår digitala behandlingsplattform, färdigt att köra igång.

N2O Behandlingsprogram för riskbruk

En datorskärm och mobilskärm som visar det digitala behandlingsprogrammet N2O - Behandlingsprogram för riskbruk.

Psykologpartners bidrag:

Konceptutveckling för blended treatment

Psykologpartners stöttade kunden i att mejsla ut koncept och flöde för ett digifysiskt arbetssätt. Resultatet blev grunden för designen av de digitala delarna i behandlingen.

Pedagogisk anpassning

Vi samlade upp, strukturerade och anpassade befintligt programinnehåll, som kunden sedan länge använt vid gruppbehandling.

Textproduktion

Mycket textmaterial och filmmanus behövde skrivas från grunden. Våra psykologer bidrog med både klinisk och pedagogisk kompetens i detta.

Mediaproduktion

För behandlingsprogrammen producerade vi välkomstfilmer, animationer och filmer där klienter berättar sina historier.

Inmatning och leverans i teknisk plattform

Psykologpartners kunde leverera ett körklart program i vår behandlingsplattform. På så sätt blev startsträckan minimal för kunden.

Exempel ur programmet

Se en video med ett utdrag ur programmet eller en video med exempel på klientberättelser från Ljung & Sjöbergs digitala behandlingsprogram.

N3O Behandlingsprogram för riskbruk

En datorskärm som visar det digitala behandlingsprogrammet N3O - Behandlingsprogram för riskbruk.

Psykologpartners bidrag:

Konceptutveckling för blended treatment

Psykologpartners höll i en workshop med ledningen för att mejsla ut koncept och flöde för ett digifysiskt arbetssätt. Resultatet lade grunden för hur Ljung & Sjöberg arbetar med digitala komplement i sitt behandlingsutbud.

Pedagogisk anpassning

Vi samlade upp, strukturerade och anpassade befintligt programinnehåll, som kunden sedan länge använt vid gruppbehandling.

Textproduktion

Mycket textmaterial och filmmanus behövde skrivas från grunden. Våra psykologer bidrog med både klinisk och pedagogisk kompetens i detta.

Mediaproduktion

För behandlingsprogrammen producerade vi välkomstfilmer, animationer och filmer där klienter berättar sina historier.

Inmatning och leverans i teknisk plattform

Psykologpartners kunde leverera ett körklart program i vår behandlingsplattform. På så sätt blev startsträckan minimal för kunden.

Utbildning

Slutligen bidrog vi med utbildning i metod och teknik, för de behandlare som skulle arbeta med programmet.

Exempel ur programmet

Se ett exempel på en utbildande video från Ljung & Sjöbergs digitala behandlingsprogram.