Partnersveckan 2024

Hur kan vi bidra till

ett hållbartfrisktbättre samhälle?

11-15 november   |   Digitala föreläsningar   |   Kostnadsfritt

Under en hel vecka bjuder vi in till konkreta samtal om hur beteendeförändring hjälper oss att möta de många utmaningar vi står inför i dagens samhälle. Vad är nästa steg för dig och för oss som samhälle i stort? Under denna vecka får du, oavsett profession och bakgrund, med dig viktiga nycklar av våra erfarna konsulter med spetskompetens inom psykologi.

Välkommen på 5 inspirerande föreläsningar!

Måndag 11 nov 2024

Att hitta sin plats i kaos, går det?

Perspektiv på organisering och att vara människa 2024.

Magnus Stalby

Leg. psykolog, Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Föreläsningen startar vår vecka och handlar om hur vi skapar genomförandekraft i en kaotisk värld med många stora samhällsutmaningar. Hur skall vi lösa vår tids behov av transformation både socialt, teknologiskt och hållbart? Som deltagare får du hopp och inspiration i att det går att göra skillnad på riktigt.

Innehåll:

 • Förändringens paradox
 • Att förhålla oss till det vi inte kan förstå
 • Hur skapar vi motståndskraft hos oss själv och våra organisationer
 • Vad kommer efter VUCA?
 • Genomförandekraft som organisationens viktigaste fokus
Tisdag 12 nov 2024

Hur leder jag som högre chef en effektiv organisation?

Konkreta svar bortom illusioner och floskler.

Ellen Tormalm

Leg. psykolog, Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Susanne Rådqvist

Leg. psykolog, Specialist i arbets- och organisationspsykologi

En föreläsning med rykande färsk forskning från Psykologpartners, som synliggör vad du som chef kan göra konkret, för att påverka din organisation i önskad riktning, men också hur alla i organisationen gemensamt kan arbeta för att faktiskt få effekt.

Innehåll:

 • Hur används ledningsgruppen för att fatta klokast beslut för verksamheten?
 • Vilka är de viktigaste spelarna i organisationen som du har till din hjälp
 • Hur bör ni organisera er för att säkra att ni får med er hela organisationen?
 • Hur ska du som chef bete dig för att bygga tillit till både chefer och medarbetare?

Med svaren på dessa frågor får du som chef en verktygslåda för hur ni i din organisation tillsammans skapar genomförandekraft.

Onsdag 13 nov 2024

100% närvaro, en skola som levererar

Hur skapar vi bäst förutsättningar för nästkommande generationer?

Magnus Stalby

Leg. psykolog

Skolan står inför många utmaningar. För att få en välfungerande skolgång för alla våra barn och unga och för att kunna uppnå en god samhällsutveckling utan exkludering/utslagning behöver förskola och skola få tillgång till fungerande redskap.

Innehåll:

 • Hoten mot en god skolnärvaro
 • Strategier för god skolnärvaro för alla
 • Insatser som ska prioriteras vid begynnande skolfrånvaro
 • Skolans förbättringsområden
 • Positivt beteendestöd (PBS) vid svår skolfrånvaro
Torsdag 14 nov 2024

Hur ökar vi hållbarhet för individ, grupp och samhälle?

Värden som ger motståndskraft och meningsfullhet i vardagen.

Magnus Stalby

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Specialist klinisk psykologi, Handledare

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa kostar samhället mer än någon annan sjukorsak och blir kostsamt för både individer och verksamheter som drabbas.

Gör oss sällskap denna morgon och upplev hur korta reflektionsövningar i vardagen blir en hjälp i att hantera osäkerhet och tydliggöra vad som verkligen är viktigt för dig.

Innehåll:

 • Vad är egentligen värden enligt Acceptance and Commitment ´Therapy (ACT) och hur hanger det ihop med smärta vi känner?
 • Hur psykologisk inflexibilitet kan hindra människor från att göra det som är viktigt för dem.
 • Hur korta värderingsövningar i vardagen kan bidra till psykologisk flexibilitet och ett bättre liv.
 • Utforska vad du vill göra annorlunda resten av ditt liv.
Fredag 15 nov 2024

HUR tar vi oss an samhällsutmaningarna tillsammans?

Att tillgängliggöra beteendeförändring och psykologiskt stöd till fler.

Ellen Tormalm

Leg. psykolog, organisationspsykolog

Magnus Stalby

Leg. psykolog

Sista och avslutande dagen summerar vi lärdomar och highlights från veckan som gått med fokus på beteendeförändring som en viktig nyckel. Hur uppnår vi friskare samhällen, kloka grundade val, sunda organisationer och hållbart ledarskap i värderad riktning? Du som deltagare får också en inblick i varför digitaliserings viktiga roll för att möta framtidens behov och utmaningar.

Innehåll:

 • Highlights från veckans föreläsningar kopplat till våra samhällsutmaningar
 • Vikten av att skapa skalbara lösningar för beteendeförändring
 • Exempel på hur vi skapar lösningar som leder till resultat
 • Framtidsspaningar och nästa steg – vad händer efter Partnersveckan?

Boka din plats till
Partnersveckan 2024
– helt kostnadsfritt!