Organisation

Psykologpartners ägs idag av Broviken och våra medarbetare i Psykologpartners. Våra psykologkonsulter är organiserade i tre affärsområden för att kunna erbjuda det senaste och bästa till våra kunder.

Våra affärsområden

Illustration för affärsområdet Pedagogik och utveckling. En linje som bildar en hand med en planta.

Klinisk och pedagogisk psykologi

Illustration för affärsområdet Organisation och ledarskap. En linje som bildar ett träd.

Organisation och ledarskap

Illustration för affärsområdet Digital psykologi. En linje som bildar en kvinna med en dator.

Digital psykologi

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av VD, personalchef, ekonomichef och affärsområdeschefer för våra tre affärsområden.

 • Malin Angberg

  Malin Angberg

  Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi
  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare
 • Petra Rudin

  Petra Rudin

  Personalchef

 • Sara Hillbom

  Sara Hillbom

  VD
  Leg. psykolog, organisationspsykolog
Broviken Gruppens logotyp

Broviken

Broviken är en privatägd företagsgrupp och är huvudägare i Psykologpartners sedan 2021. Gemensamt för företagen som ingår i Brovikens företagsgrupp tillsammans med Psykologpartners är att de har en gedigen värdegrund och ett starkt lokalt entreprenörskap.