Lär dig mer

Användarcentrering: Vad är likheten mellan en digital psykolog och Ture Sventon?  

4 min läsning

Digital psykologi

Lär dig mer om användarcentrering och digital psykologi