Välkommen att fördjupa dig i psykologi och beteendeförändring

Ta del av vår kunskap för kompetens- och verksamhetsutveckling!

Klinisk och pedagogisk psykologi

Organisation och ledarskap

Digital psykologi

Senaste kunskapsartiklarna

 • Lär dig mer om användarcentrering och digital psykologi

  Digital psykologi

  Användarinvolvering handlar om att aktivt bjuda in användarna att vara delaktiga i utvecklingen av vårt material. Det öppnar upp för möjligheter att förbättra både insatsens effektivitet och användarupplevelsen. Genom att låta användarna testa insatsen och ge feedback under hela utvecklingsfasen, säkerställer vi att slutprodukten är…
 • Digital psykologi - en del av den digitala revolutionen i vården

  Digital psykologi

  I hjärtat av vården ligger en strävan efter att förbättra livskvaliteten för våra patienter. Men som vårdgivare står vi nu inför en ny utmaning: att upprätthålla och utveckla kliniska färdigheter och samtidigt navigera i en alltmer digitaliserad arbetsmiljö. Målet är dock gemensamt och oförändrat –…
 • Organisation och ledarskap

  Fältet beteendeinsikter – som till vardags ofta går under benämningen nudging – har vuxit explosionsartat under de senaste 15 åren. Regeringar, myndigheter och storföretag runt om i världen har fått upp ögonen för hur psykologi kan tillämpas för att i stor skala påverka människors beteenden…
 • Processbaserad KBT på Psykologpartners utifrån evidens utbildar vi i PB KBT

  Klinisk och pedagogisk psykologi

  Processbaserad KBT går att tillämpa i många olika verksamheter och är ett arbetssätt som passar flera olika yrkesprofessioner som till exempel psykologer, socionomer, arbetsterapeuter m.m som har en grundutbildning i KBT.
 • Psykologpartners beteendeförändring med psykologisk design förändra beteenden

  Digital psykologi

  Om du arbetar med beteendeförändring har du med största sannolikhet upplevt hur svårt det kan vara att hjälpa andra (och sig själv!) att förändra invanda beteendemönster.
 • Klinisk och pedagogisk psykologi

  Sömnbrist, oändliga hushållssysslor, inget sexliv och för lite tid för varandra. Sammantaget så kan småbarnsåren vara en utmanande tid för parrelationen. Det är vanligt att par beskriver att deras relationsproblem uppstod eller blev tydligare när de fick barn, men par söker oftast hjälp långt senare….
 • Psykologpartners har gedigen kompetens och erfarenhet av att arbeta med VR. Vi har till exempel jobbat med Ebba Lagercrantz och hennes innovativa bolag VERA BIRTH för att tackla förlossningsrädsla. På bilden ser vi Ebba och nyfödda dottern Vera.

  Digital psykologi

  Psykologpartners har gedigen kompetens och erfarenhet av att utveckla skräddarsydda Virtual Reality-interventioner riktade till ungdomar med social ångest, kvinnor med förlossningsrädsla, behandling av olika fobier och mycket mer därtill. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ett hållbart, friskt och bättre samhälle med den senaste evidensbaserade…
 • Skärmbild från introduktionsfilm om KBT, Kognitiv beteendeterapi. Affärsområdeschef Erik Olsson berättar.

  Klinisk och pedagogisk psykologi

  Psykologpartners är pionjärer inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) i Sverige. I över 20 år har vi applicerat metoden och tillsammans har vi gjort skillnad för många i vårt samhälle. I den här artikeln kan du lära dig mer om metoden.
 • Skärmbild från introduktionsfilm om facilitering. Affärsområdeschef Magnus Stalby berättar.

  Organisation och ledarskap

  Vi baserar vårt konsultarbete på vår erfarenhet och på den gedigna forskning som finns inom kunskapsområdet organisationspsykologi. Vår kunskap inom organisationspsykologi krävs för att vi skall uppnå förändringar som driver affärer och verksamheter framåt. Men hur levererar och omsätter vi vår kunskap? Vilket förhållningsätt har…