Digital psykologi

Med över tio års erfarenhet av digital psykologi är vi Sveriges största leverantör av internetbaserad behandling inom hälso- och sjukvård.

Vi kan erbjuda kvalitetssäkrade digitala behandlingsprogram för psykisk ohälsa i individ- och gruppformat, expertis inom internetbehandling och bemötande via video, samt hjälp till de verksamheter som vill designa egna digitala lösningar för beteendeförändring.

Vår vision är att vara ledande i Sverige på digital psykologi under många år framöver.

Har du frågor om våra tjänster för digital psykologi?

Johan Edbacken
Affärsområdeschef
073-182 01 86
johan.edbacken@psykologpartners.se

Kontakta

”Samarbetet med Psykologpartners har fört oss närmare vårt mål att med hjälp av vetenskapligt beprövade psykologiska metoder, förmedlade i ett digitalt format, kunna hjälpa miljontals människor världen över i sin personliga utveckling. Psykologpartners har bland annat bidragit med expertis inom psykologisk design, internetbaserad behandling och produktion av innehåll. Allt på ett proffsigt och tydligt sätt, med stor lyhördhet för våra behov.”

Erik Fernholm
CEO, 29k

Behandlingsprogram

Vi erbjuder internetbaserade behandlingsprogram för vuxna med ångest, depression, oro, stress, sömnproblem och oro/generaliserad ångest, samt tonåringar med ångest. Alla våra behandlingsprogram bygger på Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är den behandlingsmetod med mest forskningsstöd.

Med hjälp av texter, filmer, bilder och övningar har vi gjort behandlingsprogrammen lättillgängliga och motiverande att arbeta med. Sedan starten har över 35 000 personer använt något av våra program och de finns tillgängliga i stora delar av landet. Löpande forskning och utvärdering sker kontinuerligt i samarbete med kunder och universitet.

Våra behandlingsprogram: Adhd hjälpen® Ångesthjälpen® Depressionshjälpen® Oroshjälpen® Stresshjälpen® Sovhjälpen® Ångesthjälpen Ung® (13-19 år)

Utbildning, handledning och uppstartshjälp

Vi hjälper er att komma igång genom att erbjuda uppstartshjälp, utbildning i internetbehandling samt metodstöd till behandlare. Våra psykologer har gedigen kunskap om behandlingsmetoder och införande av digitala interventioner i hälso- och sjukvård.

Förutom utbildningar som är anpassade till verksamheten har vi även regelbundet öppna utbildningar, samt specialistutbildningar i digital psykologi.

Till hela vårt utbildningsutbud

Gruppbehandling med digitalt stöd

Vi erbjuder även behandlingsprogram för gruppformat – ett enkelt och pedagogiskt sätt att bedriva gruppbehandling för ångest, stress och sömnproblem.

Formatet är lätt att komma igång med för dig som behandlare, forskningsstudier på våra program för ångest och stress visar på goda resultat i klinisk vardag.

Våra gruppbehandlingar används i dagsläget inom primärvård, psykiatri, rehabilitering och företagshälsovård.

Digital kommunikation via video, text och chatt

Allt mer behandling sker i digitala kanaler inom hälso- och sjukvården. Vi är experter på digital kommunikation för beteendeförändring och kan hjälpa läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, och annan vårdpersonal att utveckla sina färdigheter i videosamtal och textkommunikation.

Vi erbjuder både öppna utbildningar, samt skräddarsydda lösningar för din verksamhet.

Psykologisk design – hållbar digital beteendeförändring

När du hör “digital vård” handlar det oftast om tekniklösningar. Vi menar att effektiv digital vård främst handlar om mänsklig psykologi – att designa lösningar efter hur människor verkligen fungerar.

Med vår solida kunskap inom motivation, inlärningspsykologi och mänskligt beteende får du ett bra stöd i att designa en fungerande och hållbar förändring.  Detta kallar vi psykologisk design.

  • Vi hjälper dig att skapa, strukturera och bearbeta befintligt material för att passa ett digitalt format.
  • För att göra materialet mer effektivt och motiverande, kan vi också hjälpa dig att skapa video, animationer, ljud och bild.
  • Vill du sedan ha en teknisk plattform för att förmedla ditt digitala material, så har vi möjlighet att erbjuda den lösning som vi själva använder för Psykologpartners behandlingsprogram.

design.psykologpartners.se finns konkreta exempel på hur vi jobbar och vad vi kan hjälpa dig med.

VR ger nya behandlingsmöjligheter

VR (Virtual Reality) ger nya möjligheter till exponering och övning i kontextspecifika färdigheter. Det gäller både behandlingsdeltagare och behandlare. I behandling används VR vanligen för att öka exponeringsmöjligheter vid exempelvis ångestproblematik eller beteendestörningar. Social färdighetsträning inom habiliteringen är ett annat område där VR kan komma till nytta. VR kan också användas i handledning av personal för träning i de situationer som kan uppstå inom vård, omsorg och skola. 

Är ni intresserade av hur VR skulle kunna användas i er verksamhet? Vi har erfarenhet av VR från olika sammanhang och hjälper er gärna komma igång.  

Kontakta oss