Utvecklas tillsammans med oss

Klinisk psykologi

Pedagogisk psykologi

Handledning

Organisation och ledarskap

Digital psykologi

Rensa filtrering

29 träffar

Fördjupningskurs

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Färdighetsträning inkl metodhandledning

Distans

5 tillfällen

Grundkurs

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) vid långvarig smärta

Distans

3 tillfällen

Fördjupningskurs

ACT fördjupning – ACT med compassion

Stockholm

3 tillfällen

Fördjupningskurs

ACT Fördjupningskurs (Acceptance and Commitment Therapy) – Färdighetsträning

Norrköping

4 tillfällen

Grundkurs

ACT Grundkurs

Distans

4 tillfällen

Grundkurs

ACT Grundkurs (Acceptance and Commitment Therapy)

Göteborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm

3 tillfällen

Fördjupningskurs

ACT med barn och ungdomar

Distans

4 tillfällen

Grundkurs

Anpassad DBT (Dialektisk beteendeterapi) med Skills System

Distans

2 tillfällen

Grundkurs

Behandling via videosamtal

Distans

1 tillfälle

Grundkurs

EBA (Evidensbaserad bedömning) av psykiatrisk problematik och psykisk sjukdom

Distans

2 tillfällen

Fördjupningskurs

Fördjupningskurs Parterapi utifrån IBCT – med handledning

Stockholm

1 tillfälle

Grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (GPU)

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1)

Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå

Fördjupningskurs, Grundkurs

IKBT utbildning Online

Onlinekurs

Kontinuerlig start

Grundkurs

Introduktionskurs i SON-R via Zoom

Distans

1 tillfälle

Grundkurs

KBT för barn och ungdomar

Distans

1 tillfälle

Fördjupningskurs, Grundkurs

Kurs i parterapi utifrån IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy)

Malmö, Stockholm

3 tillfällen

Fördjupningskurs

Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete – Distanskurs

Distans

2 tillfällen

Grundkurs

MI (Motiverande samtal) – grundkurs

Stockholm

3 tillfällen

Fördjupningskurs

MI (motiverande samtal) vid NPF

Distans

1 tillfälle

Fördjupningskurs

MI Fördjupningskurs med kodning

Distans

3 tillfällen

Grundkurs

MI Onlineutbildning: Motiverande samtal (MI)

Onlinekurs

Kontinuerlig start

Fördjupningskurs

PB-KBT – Processbaserad KBT

Stockholm

4 tillfällen

Specialistkurs för psykologer

Specialistkurs ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Distans

10 tillfällen

Specialistkurs för psykologer

Specialistkurs Diagnostik, bedömning och utredning

Malmö

6 tillfällen

Specialistkurs för psykologer

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distans

6 tillfällen

Specialistkurs för psykologer

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys i praktiken

Distans

7 tillfällen

Specialistkurs för psykologer

Specialistkurs Suicidalitet – bedömning och behandling

Stockholm

5 tillfällen

Fördjupningskurs

Tics och Tourettes syndrom – bedömning, bemötande och behandling enligt CBIT

Distans

2 tillfällen

Fördjupningskurs

Vässa dina terapeutfärdigheter – för dig som vill öva på det som brukar bli svårt!

Stockholm

2 tillfällen