Specialistkurs Suicidalitet – bedömning och behandling

Specialistkurs Suicidalitet – bedömning och behandling

Klinisk psykologi
Specialistkurs för psykologer

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

Kunskap och förståelse

 • Ha kunskap om riskfaktorer (både historiska och aktuella) samt skyddande faktorer för suicidalt beteende och integrera detta i behandling,
 • Ha kunskap om funktionell analys som modell för att förstå suicidalt beteende,
 • Ha kunskap om individuella sårbarhetsfaktorer och färdighetsbrister som kan ligga till grund för suicidalt beteende och hur detta kan behandlas, 
 • Färdighet och förmåga

 • Kunna genomföra, dokumentera och kommunicera en strukturerad suicidriskbedömning samt en funktionell analys av suicidalt beteende,
 • Ha god förmåga att balansera personliga, yrkesmässiga, juridiska och etiska ståndpunkter i behandling av suicidalt beteende,
 • Ha god beredskap för svåra situationer som kan uppstå i arbetet och hur dessa kan hanteras,
 • Kunna använda och kommunicera ett funktionellt perspektiv på suicidalt beteende på olika nivåer i sin organisation,  
 • Kunna använda och kommunicera ett funktionellt perspektiv på suicidalt beteende i behandling samt i mötet med närstående och vårdgrannar,
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna bemöta och behandla individer med suicidalt beteende på ett professionellt, empatiskt och individanpassat sätt,
 • Effektivt kunna anpassa och förändra sin behandling av suicidalt beteende utifrån den enskilde individens behov,
 • Stärka förmåga att ta evidensbaserade behandlingsbeslut och uppmärksamma icke-ändamålsenliga insatser och riktlinjer.
 • Legitimerade psykologer

  Förkunskapskrav för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Önskvärt är också kännedom om ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

  Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier på plats i Stockholm. Examination sker på distans via digitalt möte.

  Integrering av de teoretiska momenten med den kliniska tillämpningen betonas under hela utbildningen. 

  Tillämpningsmomenten förutsätter att den studerande aktuellt befinner sig i en klinisk verksamhet då flera av de examinerande momenten rör en applicering av kunskaper och färdigheter på kliniska fall och organisatoriska riktlinjer och rutiner.

  Dag 1 Bedömning och bemötande – suicidalitet och suicidrisk
  Dag 2 Behandling av suicidalt beteende – grunden
  Dag 3 Behandling av suicidalt beteende – klinisk tillämpning i kritiska situationer
  Dag 4 Specialistspecifika perspektiv på suicidalitet: funktion, etik, juridik, organisation. Hur kommunicera funktionellt perspektiv i organisationen för att förbättra vård och bemötande av suicidalt beteende.
  Dag 5 Examination och seminarium utifrån studenternas hemtentamina.


  Hemuppgifter lämnas ut i samband med utbildningsdagarna och följs upp vid nästföljande tillfälle.

  Examination:

  Examinationen kombinerar kliniknära arbete med patientfall och organisatoriskt arbete på temat suicidprevention, med skriftliga examinationsuppgifter och deltagande i reflekterande examinationsseminarium. Examinerande moment är:

      Att den studerande mellan dag 2 och 3 samt mellan dag 4 och 5 arbetar med hemuppgifter på ett fall hämtat från sin kliniska vardag samt på sin organisations riktlinjer avseende suicidprevention. I hemuppgifterna ska de tillämpa det som gåtts igenom under utbildningsdagarna. Detta lämnas in skriftligt före dag 3 respektive dag 5 och används som underlag i utbildningen respektive examinationsseminarium.

      En individuell hemtentamen där studentens teoretiska kunskapsnivå bedöms utifrån koppling till litteratur och innehåll i föreläsningarna samt till rådande riktlinjer i samhället.

      Ett examinerande slutseminarium där studenten bedöms utifrån förmåga till analys, förmåga till reflektion, etiskt förhållningssätt samt kunskapsnivå.

  Betyg godkänd, komplettering eller underkänd ges. Vid underkänd får deltagaren en ny uppgift/hemtentamen i syfte att pröva det moment på vilket studenten blev underkänd. Samtliga moment är obligatoriska och minst 80 % närvaro krävs för godkänd kurs samt att studenten medverkar vid examinerande seminarium. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

  Kurslitteratur:

      Chiles, J.A., Strosahl, K.D.& Weiss Roberts, L. (2020) Suicidala patienter. En klinisk handbok för bedömning och behandling. 2 utg. Natur och Kultur. (430 sidor)

      Rück, C. (2024). Ett liv värt att leva. Varför självmord blev människans följeslagare. Stockholm: Albert Bonniers förlag. (180 sidor)

      Runeson, B., Salander Renberg, E., Westrin, Å., & Waern, M. (2012). Den suicidnära patienten. Lund: Studentlitteratur. (181 sidor)

      Artiklar och myndighetsrapporter omfattande cirka 300 sidor som skickas ut inför kursstart.

  Referenslitteratur:

      Ramnerö, J. & Törneke, N. (2020). Beteendets ABC – En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Lund: Studentlitteratur AB.

      Walser, R.D. (2021). ACT från hjärtat: hur du som terapeut kan arbeta flexibelt, processbaserat och klientbaserat. Stockholm: Natur och kultur.  

  Emma Stavenow Palmefors, leg. psykolog, specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi

  Johanna Morén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad

  Christian Rück, psykiater, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet

  Matilda Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi

  I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt kurslitteratur i form av artiklar.

  Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

  Du erhåller ett kursintyg efter godkänd kurs.
  Observera att anmälan är bindande.

  Väldigt kompetenta och kunniga kursledare. 
  Märks väldigt tydligt i både diskussioner, svar på frågor från oss deltagare och de erfarenheter som kommer fram.

  Mycket bra hur tydligt förankrad kursens praktiska upplägg varit in i litteraturen, vilket kändes väldigt värdefullt.

  Hemtentan och slutseminariet var otroligt givande och relevanta som diskussioner. 

  Att gå upp till organisationsnivå matchar min syn på specialistnivå och faktiskt inget som någon av mina tidigare 4 specialistkurser gått in i.

  Nästa tillfälle

  23 september 2024
  Pris
  18500 kr/pers (exkl. moms)
  Omfattning

  5 tillfällen

  Kursanmälan

  Matilda Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi

  Hej, undrar du något?

  Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

  Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

  Kontakt

  Porträttfoto av Emma Stavenow Palmefors

  Emma Stavenow Palmefors

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
  Kontaktuppgifter

  Porträttfoto av Johanna Morén

  Johanna Morén

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare
  Kontaktuppgifter

  Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

  ”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

  ”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

  “Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

  ”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

  ”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

  ”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
  Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

  ”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
  Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

  ”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

  ”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

  Boka utbildningen

  Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

  Alltid evidensbaserade metoder

  Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

  Dina kursledare har spetskompetens

  Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

  Vi är experter på distansutbildning

  Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.