Nyhet

Vi delar det senaste inom exempelvis ACT på ett kostnadsfritt webbinarium! Möt vår psykologkonsult Celia Young

2 min läsning

 

Fem psykologkonsulter – fem perspektiv från konferensen om funktionell kontextuell beteendevetenskap och ACT

I juli åkte fem av våra psykologkonsulter till Cypern för att medverka på Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Hitintills har vi fått läsa om Therese, Marias och Ulrikas upplevelser och näst på tur är Celia som dessutom står värd för vårt webbinarium på temat funktionell kontextuell beteendevetenskap och ACT den 26 september (du anmäler dig här!)

Hej Celia! Vad för ny kunskap har du inhämtat på ACBS?

Oj det var så mycket! Under 5 dagar deltog jag i 3 workshops, lyssnade på 8 föreläsningar och inspirerades av 4 huvudtalare. I detta fick jag insyn i världsledande forskning och praktik inom kontextuell beteendevetenskap.  

En hel del, alltså! Några exempel? 

Jag fick bland annat fördjupad kunskap i kliniskt arbete med själv-som-kontext för att hantera skam, jag fick erfara hur musik kan användas kliniskt, jag fick syn på var själen återfinns i den kontextuella analysen och jag fick diskutera vad som definierar handledning utifrån kontextuell beteendevetenskap.  

Vad blev dina huvudsakliga takeaways? 

Några viktiga huvudbudskap från konferensen handlade egentligen om hur terapiforskning har varit väldigt fel ute. Det har varit för mycket fokus på jämförelser mellan grupper av individer som kategoriserats enligt förlegade sjukdomsfokuserade diagnossystem. ABCS som organisation propagerar nu ännu tydligare för ett icke-dömande personcentrerat synsätt där vi som kliniker jobbar processbaserat och fokuserar på varje individs utveckling i sin kontext.     

Hur kommer vi se kunskapen omsättas på Psykologpartners?  

Psykologpartners har alltid haft sin främsta teoretiska och praktiska hemvist inom kontextuell beteendevetenskap och med hjälp av min och mina kollegors medverkan på konferensen så stärks och uppdateras detta fokus.  

Vad betyder det rent konkret? 

Konkret så kommer våra utbildningar i ACT uppdateras och ta inspiration från nya strömningar och ny forskning inom ACBS. Vi kommer bland annat att tydligare jobba med att lära ut det process och individbaserade perspektivet. Jag sitter i nuläget och planerar hur detta skall integreras i nästa omgång av vår specialistkurs i ACT som går av stapel redan i oktober.   

Ett uppdaterat kursutbud inom ACT, alltså. Något mer?

Vi på Psykologpartners kommer att framöver tydliggöra hur även den handledning vi bedriver utgår från kontextuell beteendevetenskap. Det är inte bara klienter som skall få ett personcentrerat kontextuellt bemötande utan även handlednings och utbildningsdeltagare.    

Tack Celia!  

Vi delar all kunskap på ett kostnadsfritt inspirationswebbinarium den 26:e september. Klicka här för att anmäla dig! 

Psykologpartners medverkar på världskongressen ACBS för att inhämta den senaste forskningen inom bland annat ACT