Nyheter

Tack för många fina år på BanyanCenter

13 år har Psykologpartners, på uppdrag av Region Stockholm, erbjudit evidensbaserad behandling till små barn med autism, via vår specialistenhet BanyanCenter.

BanyanCenter har varit en trygg plats för barn att komma till för att lära sig nya och viktiga färdigheter och en eftersökt plats för hjälpsökande föräldrar och förskolepersonal att inhämta kunskap och vägledning från. 

BanyanCenter har under dessa 13 år erbjudit intensiv och mångsidig färdighetsträning till hundratals barn och utbildat samt handlett föräldrar och förskolepersonal till samtliga barn. Målet har alltid varit att lära in färdigheter som är viktiga för barnets livskvalitet och att öka barnets självständighet.

Genom färdighetsträning har BanyanCenter hjälpt barn som inte kan prata, att utveckla alternativa kommunikationsmedel så att även de kan påverka sin omgivning. BanyanCenter har fått barn att intressera sig för att leka med andra och jobbat med att höja barns självständighet genom att lära ut färdigheter som gör dem mindre beroende av vuxna, med allt från mat- och sömnrutiner till att gå på toaletten på egen hand. BanyanCenter har jobbat på att öka barns intresserepertoar för att de ska få en rikare vardag. BanyanCenter har haft barnets perspektiv och intresse i alla situationer.  

Det är med sorg som Psykologpartners nu släcker ner ljusen och stänger dörrarna till Banyanrummen. Det är samtidigt med stolthet som vi avslutar en lång resa där vi har gjort en skillnad i många barns liv. Det har varit ett privilegium att kunna erbjuda sådan unik kompetens för att hjälpa våra små barn med autism. Det är en målgrupp som behöver stöd, men som inte alltid får rätt sådant.

Tack till Region Stockholm för möjligheten att få bedriva detta viktiga arbete under så många år. Tack till alla familjer och förskolor som medverkat och som vi lärt känna under åren. Tack också för allt ni har lärt oss! Sist men inte minst, vill Psykologpartners rikta ett stort TACK till alla fantastiska medarbetare som varit del av BanyanCenter under alla dessa år och bidragit till att hundratals barn har kunnat få rätt stöd. Det hade inte gått utan er! Ni har varit, och kommer förbli, en viktig del av dessa barns liv.  

BanyanCenter har varit en del av Psykologpartners affärsområde Pedagogik & Utveckling, och vi kommer att fortsätta finnas kvar med målet att sprida vår kunskap och kompetens även i fortsättningen!    

/BanyanCenter, Psykologpartners 

Psykologpartners ingår långsiktigt partnerskap med Broviken

Psykologpartners tar in Broviken Gruppen AB som ny strategisk huvudägare. Målet med affären är att stärka vår position och vidareutveckla tjänster och metoder inom digital- och klinisk psykologi, pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap.

“Nu tar vi fart mot något nytt och spännande tillsammans med en partner som delar vår värdegrund,” säger Sara Hillbom, VD på Psykologpartners.

Behåller struktur, ledning och företagskultur
Med sin kompetens inom affärsutveckling, sitt stora nätverk och erfarenhet av att bygga större bolag kan Broviken möjliggöra nya lönsamma affärer. Broviken kan också bidra med inspiration, vitalisering och stöd i en internationalisering. 

Sara Hillbom fortsätter: 
– Vi har varit ett medarbetarägt företag i 20 år, så det har varit viktigt för oss att hitta en investerare som vill behålla Psykologpartners som bolag och som vill ha ett långsiktigt partnerskap. Vår relation har vuxit fram under flera år och jag är övertygad om att detta blir ett värdefullt samarbete i vårt fortsatta arbete för att förändra beteenden hos individer, grupper och organisationer. 

De strategier och planer som tagits fram kommer att ligga kvar oförändrade och det blir inga förändringar i lednings- chefs- och medarbetargrupper. Ett tillskott kommer att ske i styrelsen och bolaget får en ny ägargrupp. 

Fokus på att utveckla företag
Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. 

”Vi har följt Psykologpartners under lång tid och imponerats av den höga kompetens och djupa seriositet som kännetecknar företaget. Behoven av Psykologpartners tjänster ökar ständigt. Det känns stimulerande och viktigt att som ägarpartner kunna bli delaktig i företagets fortsatta utveckling. Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att bli huvudägare i Psykologpartners”, säger Per Granath, VD på Broviken.

Läs mer om Broviken här

Nytt utbildningskoncept inom Smärta hos Psykologpartners

Foto: David Brohede

Psykologerna Annika Fridén och Ulrika Ermedahl Bydairk på Psykologpartners såg att det fanns en efterfrågan på utbildningar som fokuserar på smärta, från olika professioner, från primärvård till specialistvård. Med sin mångåriga erfarenhet skapade de därför ett utbildningspaket med fristående kurser för tvärprofessionella team.

Okunskap och myter kring smärta

Annika Fridén, leg psykolog.
Annika Fridén, leg psykolog, Psykologpartners

Långvarig smärta är ett samhällsproblem, där vikten av ett beteendemedicinskt perspektiv i bedömning och behandling har blivit allt tydligare. Men tyvärr finns fortfarande mycket okunskap och myter som kan göra att både vården och patienterna hamnar snett.
– Det vill vi bidra till att förändra, säger Annika Fridén som arbetar inom affärsområde Klinisk och digital psykologi, på Psykologpartners Umeåkontor.

Ulrika-Ermedahl-Bydairk, leg psykolog, Psykologpartners

Spetskompetens

– Vi insåg också att vi inom Psykologpartners tillsammans sitter på en stor kunskaps- och erfarenhetsbank inom detta område som vi ville göra något konkret av. I distansarbetets tid har det blivit enklare för oss att samarbeta trots fysiska avstånd, inflikar Ulrika Ermedahl Bydairk, som till vardags arbetar i Malmö inom psykologpartners affärsområde Pedagogik och utveckling. Dessutom är det roligt och lärorikt att samarbeta och vi tror att deltagarna får ta del av både spets och bredd i kunskap och flexibilitet i framförande med två kursledare, fortsätter hon.

Fristående kurser
kompetenshöjande för olika professioner

Annika och Ulrika har tillsammans tagit fram fyra olika kurser i en serie om långvarig smärta. Kurserna vänder sig till den som har behandlande eller rehabiliterande uppdrag inom vården för personer med långvarig smärta, eller som står inför att starta ett sådant. T.ex. psykologer, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer, eller andra yrkeskategorier. Flera av utbildningarna kan gärna läsas av hela teamet.

– Vi har valt att lägga upp ett antal fristående utbildningstillfällen som antingen kan läsas i följd eller i urval, så att man själv kan prioritera utifrån sina behov. Det kan t.ex. vara så att man är nyanställd på en smärtmottagning och vill lära sig grunden i ett beteendemedicinskt synsätt på långvarig smärta, att man upplever att det team man jobbar inom behöver mer samsyn, att man funderar på att starta upp ett smärtteam inom primärvård eller företagshälsovård, eller för att man vill lära sig mer om ACT-behandling vid smärta, säger Annika.

– Till ACT-kursen ser vi helst att man har grundläggande behandlarkompetens inom KBT, kommit i kontakt med ACT och/eller arbetar i ett team där den kompetensen finns, förtydligar Ulrika.

Vad är speciellt/viktigt i arbetet med personer med smärta?
– Eftersom man ofta jobbar tvärprofessionellt kan det vara extra viktigt att förmedla en gemensam syn på problematiken och vägen framåt, säger Ulrika Ermedahl Bydairk. 

– Det är också oerhört viktigt att förmedla att man tar personens upplevelse och lidande på största allvar, och samtidigt kan behöva hitta sätt att utmana sig för att kunna leva ett mer vitalt och meningsfullt liv. Det är en fin balansgång! fortsätter Annika.

Smärta – en hjärtefråga

Ulrika tar vid:
– Vi lyfter genomgående vikten av att bemöta varje individ som medmänniska, vilket även gäller de som behandlar och/eller ingår i ett smärtteam. Ofta väcks det mycket i oss i mötet med en person med smärta. Det krävs både medvetenhet och övning för att stanna upp och se sina egna reaktioner, hantera dem och lära sig att möta varje person i sitt lidande på ett konstruktivt sätt. Fördelen med att vi är två som föreläser är att vi kommer kunna ge flera exempel på detta och även kunna visa rollspel.

På frågan om det är något speciellt inslag i någon kurs som de vill lyfta fram säger Annika; Åh vilken svår fråga! Ulrika vad säger du? Vi har ju valt ut teman som våra hjärtan klappar lite extra för och försökt vaska fram guldkorn, så det blir svårt att välja…! 

Vi förstår att detta ämne är viktigt och att dessa psykologer arbetar med sin hjärtefråga.

Vill du veta mer om kurspaketet – läs mer på
Psykologpartners utbildningsutbud.

Till dig som är kund hos oss

Det är fortsatt speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 får effekter för företag, individer, anhöriga och samhällsmedborgare. Det är i lägen som detta extra viktigt att gå tillbaka till vad som är viktigast för oss alla. Att vi från alla håll i samhället hjälps åt i en situation som denna kommer vara helt avgörande.

Just nu fortsätter vi träffa de kunder som vill och har möjlighet att träffas och vi följer strikt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten förespråkar gällande hygien, både på våra mottagningar och på individnivå. Vi kan komma att ändra våra riktlinjer i enlighet med att Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi håller er uppdaterade om detta här på vår hemsida.

För de som har begränsningar i sin verksamhet gällande resor och rörlighet så har vi lång och dokumenterad erfarenhet av bra och säkra lösningar för att mötas på distans, till exempel via video, telefon eller andra digitala alternativ. Det gäller alla våra tjänster för individer, grupper och utbildningar. Känner du dig osäker – ta gärna kontakt.

Här finns information för dig som är kund hos BanyanCenter.

Har du frågor om aktuell utbildning hos oss, kontakta utbildningssamordnare anna.klockner@psykologpartners.se

Har du funderingar så ta gärna kontakt med oss. Vi ser till att vara extra tillgängliga just nu och för gärna dialog om hur vi gemensamt ska lösa de situationer som uppstår när verksamheter ska fortsätta sin vardag och samtidigt skydda vårt samhälle från ytterligare spridning av coronaviruset.

Med vänlig hälsning
Sara Hillbom, VD, Psykologpartners

Effektivare psykologisk behandling till fler

Johan Edbacken,
Teamchef Digital psykologi Psykologpartners

Psykologpartners, som har bedrivit digitala behandlingar i över 10 år, ser hur pandemin gjort att den digitala utvecklingen tagit ytterligare steg. 

Effektivare psykologisk behandling till fler, se nyhet publicerad på svt.se

Psykologpartners startar ny omgång Grundläggande psykoterapiutbildning

Den 1 februari 2021 startar tvåårig grundutbildning i KBT i Linköping.
Det är en Grundläggande psykoterapiutbildning 
inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 4 terminer. 
Linköping; VT 21 – fysiska träffar

Introduktionsföreläsning

Välkommen till Introduktionsföreläsning 
Zoom 22 oktober kl 16:00-17.30;
du som är nyfiken på kursen, 
dess upplägg och på hur en föreläsning kan gå till. 
Klicka på länken ovan för att delta!

Hör Julia Ridal berätta om GPU vt 21

Information 

Kontakta Julia Ridal, 011-400 50 56 och Marie Blom 070-877 80 65

Utbildning för dig i ett människovårdande yrke, som träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling. Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag med 20 års erfarenhet av behandling, handledning och utbildning riktat mot individer och företag.

Psykologpartners – mer än ett utbildningsföretag

Vi är unika och håller högsta kvalitet! Vi är kort sagt mer än ett utbildningsföretag. Sedan starten 2000 är vår vision att göra världen bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapiutbildningen av detta driv. Psykologpartners har hållit grundläggande psykoterapiutbildningar sedan 2003 och kvalitetssäkrar och utvecklar den löpande.

Du får grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder. Du lär dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska. Under utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att under handledning självständigt kunna arbeta med kognitiv beteendeterapi. Denna grundutbildning kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

Undervisning av lärare och föreläsare med spetskunskap. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.


”Psykologpartners har arbetat med lösningar på distans i snart 15 år. Det är en självklarhet att vi ska leverera det vi gör digitalt med samma kvalitet som när vi ses fysiskt. Vi har lärt oss mycket på kort tid och fortsätter att utveckla våra utbildningar så att de inte bara passar det digitala formatet, utan att även ger ett mervärde i form av de möjligheter som finns när utbildningen sker på distans.” 
Kristofer Vernmark, leg psykolog, fil dr, affärsområdeschef klinisk och digital psykologi.

Självkännedom och professionell utveckling ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka dig inför kommande uppgifter som behandlare.

En mix av distansföreläsningar och träffar på plats i Stockholm eller Umeå. Deltagare oavsett bostadsort, tar del av undervisning och handledning av några av våra bästa utbildare i Sverige. Distansinslagen även kan göra det även lättare för dig att få ihop studier med arbete, relationer och fritid på ett hållbart sätt. Distansföreläsningarna i realtid, skapar värdefulla möten mellan deltagare och föreläsare. Teori varvas med praktiska inslag i digitala grupprum. Samtidigt värnas om möten på plats, för att träna tillsammans, möjliggöra återkoppling och bygga nätverk för framtiden.

Utbildningen kan komma att genomföras på distans, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.  

Ansökan och information

Vårterminen 2021 – Linköping 
Kontaktperson för frågor Linköping: 
julia.ridal@psykologpartners.se 
011-400 50 56

Planerade framtida starter:

Vårterminen 2022 – Göteborg
Kontaktperson för frågor Göteborg:
ulrika.jeppsson@psykologpartners.se
031-130480

Info kommer finnas här senast april 2021.

Höstterminen 2022 – Umeå, Stockholm, Malmö 
Kontaktperson:
cecilia.engblom.rosengren@psykologpartners.se
08-410 820 09 

Info kommer finnas här senast januari 2022.

  • Startdatum – se respektive ort.
  • Ansökningsformulär finns i respektive orts prospekt, se länkar ovan.

Ny universitetsutbildning ska öka trygghet och studiero i skolan

IBIS går hand i hand med elevhälsans uppdrag och har ett stort forskningsstöd. Den har visat sig leda till lugnare klassrum med minskad frånvaro, minskad mobbning och förbättrade skolprestationer.

Tre av tio elever i femman upplever att andra elever stör dem på lektionerna och i nian är det sex av tio elever som störs av kamraterna, enligt Skolinspektionens skolenkät 2020. Bristande studiero i svenska skolor har även uppmärksammats bland annat i rapporter från OECD. IBIS-modellen är ursprungligen ett amerikanskt program som i Skandinavien redan tillämpas i Norge och Finland. Ett forskningsteam har tillsammans med skolpersonal i Uppsala under två års tid utvecklat en svensk version av modellen som i dagsläget används av 20 skolor. Utgångspunkten är att hela skolan samverkar, att beteendeanalys och datadrivet beslutsfattande tillämpas samt att fokus ligger på positiv kommunikation, goda relationer mellan lärare och elever samt tydliga förväntningar. 

Ett övergripande förhållningssätt
IBIS-modellen organiseras inom ramen för elevhälsan och utvecklingsarbetet och implementeringen av IBIS-modellen leds av en IBIS-instruktör. Teamet brukar bestå av 5–6 personer: rektor, pedagoger, elevhälsopersonal och ofta representant för andra skolpersonalkategorier. Teamen träffas regelbundet och de får utbildning och handledning en gång i månaden.

Målet är att pedagoger och annan skolpersonal i skolan skapar en arbetsmiljö i klassrummen och på skolgården där fokus ligger på att ligga steget före. 

För mer information, kontakta gärna:
Malin Angberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling på Psykologpartners:
telefon: 072 389 47 91
e-post: malin.angberg@psykologpartners.se

Martin Karlberg, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet:
telefon: 070-8182992
e-post: martin.karlberg@edu.uu.se

Om IBIS-programmet vid Uppsala universitet
Uppdragsutbildning för IBIS-instruktörer utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support). Utbildningen riktar sig till skolpersonal på grundskola och gymnasieskola och ger 7,5 högskolepoäng. Kursen är uppdelad på fem kurstillfällen. 

Om Psykologpartners
Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag och har specialistpsykologer och specialistkompetens inom digital-, klinisk- och pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap. Idag består Psykologpartners av 100 medarbetare på sju orter – Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå och med huvudkontor i Linköping.

Samarbete med Uppsala Universitet

I höst startar vi ett samarbete med Uppsala Universitet där vi tillsammans kommer utbilda instruktörer i IBIS – Inkluderande beteendestöd I Skolan.

Vad är IBIS-programmet?

IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

Syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer.

Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter.

Kontakta Malin Angberg, malin.angberg@psykologpartners.se eller Martin Karlberg, martin.karlberg@edu.uu.se för mer information om kursen.

Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT)

Fysiska träffar och på distans

Psykologpartners anordnar Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 4 terminer, start ht 2020.
Malmö HT 20; fysiska träffar
Stockholm och Umeå HT 20; fysiska träffar och på distans
Linköping; VT 21; genomförs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Utbildning för dig i ett människovårdande yrke, som träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling. Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag med 20 års erfarenhet av behandling, handledning och utbildning riktat mot individer och företag. 

Pröva-på-distans-föreläsning via zoom 1/6 kl. 16.00-17.15. 
Presentation av kursledare och utbildningen,
zoomfunktionen och en halvtimmesföreläsning. 
Anmäl ditt intresse: torun.kallings@psykologpartners.se

Vi är unika och håller högsta kvalitet! Vi är kort sagt mer än ett utbildningsföretag. Sedan starten 2000 är vår vision att göra världen bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapiutbildningen av detta driv. Psykologpartners har hållit grundläggande psykoterapiutbildningar sedan 2003 och kvalitetssäkrar och utvecklar den löpande.

”Psykologpartners har arbetat med lösningar på distans i snart 15 år. Det är en självklarhet att vi ska leverera det vi gör digitalt med samma kvalitet som när vi ses fysiskt. Vi har lärt oss mycket på kort tid och fortsätter att utveckla våra utbildningar så att de inte bara passar det digitala formatet, utan att även ger ett mervärde i form av de möjligheter som finns när utbildningen sker på distans.”

Kristofer Vernmark, leg psykolog, fil dr,
affärsområdeschef klinisk och digital psykologi.

Du får grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder. Du lär dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska. Under utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att under handledning självständigt kunna arbeta med kognitiv beteendeterapi. Denna grundutbildning kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

Undervisning av lärare och föreläsare med spetskunskap. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.

Självkännedom och professionell utveckling ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka dig inför kommande uppgifter som behandlare.

En mix av distansföreläsningar och träffar på plats i Stockholm eller Umeå. Deltagare oavsett bostadsort, tar del av undervisning och handledning av några av våra bästa utbildare i Sverige. Distansinslagen även kan göra det även lättare för dig att få ihop studier med arbete, relationer och fritid på ett hållbart sätt. Distansföreläsningarna i realtid, skapar värdefulla möten mellan deltagare och föreläsare. Teori varvas med praktiska inslag i digitala grupprum. Samtidigt värnas om möten på plats, för att träna tillsammans, möjliggöra återkoppling och bygga nätverk för framtiden.

Utbildningen kan komma att genomföras på distans, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer och ansök här!

Välkommen att ansöka till utbildning med nöjda utbildningsdeltagare

Psykologpartners anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020. Utbildningen sträcker sig över 4 terminer, och vänder sig till dig med ett människovårdande yrke som i ditt arbete träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling.

Vi är unika och håller högsta kvalitet
Vi är Nordens ledande psykologföretag med lång erfarenhet av behandling, handledning och utbildning för individer och företag. Vi har cirka 20 år i branschen och över 100 anställda psykologer. Vår drivkraft och vision är att världen kan bli bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapi-utbildningen av denna vision. Den här utbildningen har vi hållit sedan 2003 och vi kvalitetssäkrar och utvecklar vår utbildning löpande. De lärare och föreläsare som är knutna till utbildningen har spetskunskap inom det område eller den metod som undervisningen avser. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning och utvärderingar av handledningen visar på mycket stor nöjdhet bland deltagarna. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.

Du får en grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder.
Under utbildningen kommer du få lära dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska och du kommer efter utbildningen inneha de kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta självständigt med kognitiv beteendeterapi. Detta är en grundutbildning som kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

I undervisningen får du kunniga föreläsare som löpande uppdaterar sina områden, för att göra dig till den vassaste behandlaren. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt och du kommer att märka att teorin underlättar för dig i den dagliga verksamheten.

Klientarbete är ett viktigt sammanhang för grundlig inlärning av såväl bedömning som metoder för förändring. Du behandlar under handledning tre patienter med olika problembild, för att få en bredd i de terapeutiska erfarenheterna.

Självkännedom och professionell utveckling. Utbildningen ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka deltagaren inför kommande uppgifter som behandlare.

Hösten 2020 håller vi utbildningen i: Malmö, Stockholm och Umeå.

Läs mer och ansök här!

.