Vårt affärsområde Pedagogik och Utveckling (P&U) rekryterar i Östergötland!

Nu finns äntligen två tjänster inom vårt affärsområde Pedagogik och Utveckling att söka i Östergötland (Klicka här för att komma direkt till tjänsterna och vår karriärsida). Som affärsområdeschef driver Malin Angberg arbetet med bland annat Positivt Beteendestöd (PBS) inom skolhälsovård, boendeverksamheter och kliniskt arbete. Vi har fått en pratstund med henne för att ta reda [...]

Vill du inspireras av våra kostnadsfria webbinarium i höst?

Vi innehar spetskompetens spritt över fyra affärsområden: Klinisk psykologi, Organisation och Ledarskap, Digital Psykologi och Pedagogisk psykologi och delar gärna med oss av vår kunskap! I våra webbinarium får du alltid en stor dos av inspiration blandat med evidensbaserade teorier och handfasta, praktiska tips.Vi har redan två spännande webbinarium inplanerade i höst, läs mer nedan [...]

Nyhet: Utbildningen Inkluderande Beteendestöd i Skolan (IBIS) med Uppsala Universitet är igång för terminen med hela 170 deltagare!

Tre av tio elever i femman upplever att andra elever stör dem på lektionerna och i nian är det sex av tio elever som störs av kamraterna, enligt Skolinspektionens skolenkät 2020. Bristande studiero i svenska skolor har även uppmärksammats bland annat i rapporter från OECD. Inkluderande Beteendestöd i Skolan (IBIS) är en evidensbaserad modell för [...]

Vi summerar Almedalsveckan 2022!

Almedalsveckan 2022 har gått av stapeln och vi på Psykologpartners är stolta över våra medarbetare Susanne Rådqvist och Magnus Stalby som deltog i ett sprakande rundabordssamtal med Serviceförvaltningen vid Lunds Kommun. Vi har summerat dagen som tyvärr fick ett mycket abrupt slut med mordet på Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare på Sveriges Regioner och Kommuner (SKR).  Psykologpartners [...]

Nyhet: Vi söker tre nya medarbetare till vårt affärsområde Pedagogik och Utveckling!

Genom att utveckla verksamheter och implementera metoder arbetar Pedagogik och Utveckling (P&U) för att ge människor, oavsett grundförutsättningar, samma möjligheter till utveckling och god livskvalitet. P&U vänder sig till barn och unga samt individer med funktionsnedsättning och/eller utmanande beteenden. Nu när affärsområdet bokstavligen växer så det knakar har vi pratat med vår medarbetare Lilja Åsberg [...]

Psykologpartners i Almedalen med Serviceförvaltningen vid Lunds kommun!

Vi är glada att vara en del av Almedalen 2022 tillsammans med Serviceförvaltningen vid Lunds kommun! Våra experter i organisationspsykologi, Magnus Stalby och Susanne Rådqvist har blivit inbjudna för samtal med temat Hållbar Organisation och Hållbart Ledarskap. Hållbar organisation och Hållbart ledarskap är ett paraply med alla de insatser som görs under flera år för att [...]

Partnersdagarna 2022 har gått av stapeln!

  Den 21:a och 22:a juni gick årets Partnersdagar av stapeln. Partnersdagarna är ett internt evenemang där alla medarbetare på Psykologpartners bjuds in för att planera, vidareutvecklas och sprida kunskap sinsemellan.  Det största fokuset under dagarna ligger på att lära känna varandra, ha trevligt ihop och sprida Partnersandan! I år genomfördes evenemanget i Malmö på [...]

Nyhet: Kurs i digitalisering av psykosociala insatser!

Vi på Psykologpartners breddar nu vårt utbud inom Digital Psykologi med kursen "Digitalisering av psykosociala insatser - översikt, kunskap och inspiration"! Sedan 2006 har Psykologpartners vart ledande i Norden på området och vi har fått en pratstund med Kajsa och Louise som håller i den nya kursen för att ta reda på mer. Hej Louise [...]