Nyheter

I höst håller vi grundkurser i ACT och MI i Stockholm, Göteborg och Malmö

Många efterfrågar utbildning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och MI (Motiverande samtal). Därför har vi tre kursstarter till hösten. 

Vi på Psykologpartners erbjuder en mängd olika typer av utbildningar – grundkurser och specialistkurser samt Grundläggande psykoterapiutbildning.

Vi kan hjälpa dig vässa dina kunskaper för arbetslivet inom de flesta fält inom beteendeterapi!
Till hela vårt utbildningsutbud!

Vi vill särskilt lyfta fram två efterfrågade utbildningar
Till hösten startar vi grundkurser i ACT och MI i Stockholm, Göteborg och Malmö med våra medarbetare Kristian Holmqvist, Cecilia Gustafsson, Kristoffer Pettersson och Sara Hammer. Alla är erfarna, kunniga och såklart legitimerade psykologer.

Om MI
Motiverande samtal (MI)
 är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring.

Genom metoden och dess förhållningssätt skapar man ett samtal där en person känner sig tillräckligt trygg för att tänka på, och våga prata om, att göra något annorlunda, prova något nytt.
Läs mer om höstens grundkurs i MI här!

Om ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden.

Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.
Läs mer om höstens grundkurs i ACT här!

Dags att söka till grundläggande psykoterapiutbildning?

Sommaren är här och med den alla sköna planer. Men om du vill planera din höst redan nu så vill vi tipsa om kommande tvååriga grundutbildning.

Kommande grundutbildning hålls både i Göteborg och i Umeå och startar våren 2020 med sista ansökningsdag den 22 november 2019. I Göteborg kommer utbildningen denna gång ha en ACT (Acceptance and Commitment Therapy)-profil.

Läs mer och ansök till Göteborg och Umeå här!

Smygpremiär av vårt nya behandlingsprogram ADHD-hjälpen

Den 23 maj på mässan Vitalis i Göteborg kommer David Brohede, Psykologpartners och Tina Brageborn, Usify, att dela med sig av sina erfarenheter vid framtagandet och skapandet av Psykologpartners nya behandlingsprogram ADHD-hjälpen.

Läs mer om föreläsningen!
Följ evenemanget på Facebook!

Vad är ADHD-hjälpen?
ADHD-hjälpen är ett behandlingsprogram utformat för verksamheter som vill stötta människor med adhd. Verktyget fungerar som en personlig ADHD-tränare som lyssnar, förstår och i tätt samarbete med vårdgivaren skapar en handlingsplan utifrån varje individs behov. Målet med tjänsten är att hjälpa personer med adhd till en fungerande vardag.

Det är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med ADHD. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling. Vårdpersonalen kan fungera som behandlarstöd under processen och lotsa användaren förbi svårigheter. Användarna kan spara och dela verktyg och kunskap till arbetsgivare och närstående.

Behandlingsprogrammet ADHD-hjälpen har tagits fram tillsammans med användarna, det vill säga personer med en ADHD-diagnos. Att kombinera ett användarcentrerat perspektiv med ett gediget forskningsunderlag och klinisk expertis har gett en enorm styrka i projektet, men det har också varit utmaningar i att arbeta behovsdrivet utan en känd lösning. Framför allt har det tvärdisciplinära arbetssättet där användare, ingenjörer, psykologer, tjänstedesigners och formgivare gemensamt har samverkat inneburit höga krav på kommunikation, tillit och öppenhet.

Projektet är ett samarbete mellan Psykologpartners och Usify med bl a projektstöd från PTS (Post och telestyrelsen).

Frukostseminarium den 25 april i Göteborg

Välkommen till frukostseminarium om effektiv gruppbehandling inom primärvården. Hur transdiagnostisk gruppbehandling kan minska väntetid för patient och förbättra en verksamhet.

Maria Lalos, leg. psykolog, Psykologpartners, delar sina erfarenheter från utveckling, implementering och arbete med metoden i just primärvård.

Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig till: Jonas.bretan@psykologpartners.se

Nu bjuder vi in till specialistkurs för psykologer

Även i år arrangerar vi specialistkurs för psykologer: Utveckling av team och grupper

Grupputveckling efterfrågas alltmer i dag då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Den här kursen ger en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling, konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team och en certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI).

Sista anmälningsdag 22 april 2019.

Läs mer om specialistkursen Utveckling av team och grupper här!

Psykologpartners söker psykolog till Norrköping

Nu behöver vi ytterligare en psykolog till vårt affärsområde Pedagogik & Utveckling. Vi söker dig med erfarenhet av arbete inom skola, kriminalvård, SiS, psykiatri eller boendeverksamheter.

Att möta din stress i vardagen – kurs i Mindfulness

Under hösten erbjuder vi en 8-veckors kurs i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Programmet startar måndag 24 september kl 16.00.

Allt sker i Psykologpartners lokaler på S:t Larsgatan 30, Linköping