Lär dig mer

Vad är Acceptance and Commitment Therapy (ACT)? Lär dig mer om metoden!

5 min läsning

Klinisk och pedagogisk psykologi

En medarbetare från Psykologpartners står vid en whiteboard och håller en utbildning i ACT, Acceptance and Commitment Therapy.