Lär dig mer om

Forskning om våra IKBT-program

Forskningssammanfattning

Sedan Depressionshjälpen släpptes 2009 har programmet varit med i 19 studier, rapporter eller utvärderingar. Av dessa 19 är sju stycken RCT studier, dvs randomiserade kontrollerade studier. Fördelen med kontrollerade studier är att de ger oss information om hur väl behandlingsprogrammen fungerar jämfört med en kontrollgrupp. Studierna som gjorts på Depressionshjälpen visar ett resultat med tydligt positiva effekter.

Sedan 2010 har Oroshjälpen varit med i 15 studier, rapporter eller utvärderingar. Sammantaget indikerar dessa att Oroshjälpen kan reducera symtom på GAD (generaliserat ångestsyndrom). Vår största studie på Oroshjälpen visade att 92.5% var nöjda efter genomförd behandling. Utöver det har det även visats att oroshjälpen fungerar vid GAD även vid naturligt urval i primärvården.

Stresshjälpen har mellan 2013-2019 studerats i sju stycken studier, utvärderingar eller rapporter. Av dessa sju är två stycken RCT studier, dvs randomiserade kontrollerade studier. Dessa visar att Stresshjälpen kan och verkar minska stressymtom. Vår senaste systematiska utvärdering visar att 95% skulle rekommendera Stresshjälpen till en vän med liknande problematik.

Det finns totalt fem studier, rapporter eller utvärderingar gjorda på Sovhjälpen varav den senaste (gjord 2021) var en RCT studie, dvs randomiserad kontrollerad studie. Denna studie visade att Sovhjälpen är en effektiv behandling för insomni och även har effekt på livskvalitet, depressiva symtom och ångest. Utöver det visar en av våra systematiska utvärderingar att 90% skulle rekommendera behandlingen till någon annan med sömnproblem samt att Sovhjälpen verkar fungera bra i klinisk miljö.

Sedan Ångesthjälpen skapades har programmet varit med i 16 studier, rapporter eller utvärderingar. Ångesthjälpen har bland annat visats ha effekt på paniksyndrom, social ångest, generaliserat ångestsyndrom, prestationsångest, tvångssyndrom och blandad ångeststörning. Två studier studerade också Ångesthjälpen när den användes i grupp och det visades då att Ångesthjälpen i gruppformat är en lovande terapiform för primärvården.

Sedan 2018 har Ångesthjälpen Ung varit med i nio studier, rapporter eller utvärderingar. Av de studier som tittat på minskning av ångestsymtom visar de flesta på signifikant minskning. Av dessa studier har en varit en RCT studie, dvs randomiserad kontrollerad studie. Denna visade att behandling med Ångesthjälpen Ung kan ha en stor effekt på diagnosfrihet från ångestsyndrom samt effekt gällande livskvalitet och psykologisk flexibilitet. I RCT studien observerades inte någon tydlig effekt gällande ångestsymtom, även om tendenser fanns. Detta kan ha berott på att deltagarna genomfört funktionshöjande förändringar som inte slagit igenom lika mycket gällande symtom.

Adhd-hjälpen har utvärderats i en pilotstudie på en specialistpsykiatrisk mottagning som visade en hög grad av fullföljande och en kliniskt signifikant minskning av depressionssymtom. Kvalitativa resultat gav stöd för att ADHD-hjälpen kan bidra med förståelse och acceptans för diagnosen som tidig insats efter utredning. Adhd-hjälpen har även utvärderats i en RCT vid Uppsala Universitet som belyser både utmaningarna som finns i att erbjuda internetbaserad behandling till målgruppen, men också att såväl adhd-symtom lindras och livskvaliteten ökar efter genomgången behandling.

 

Alla forskningsartiklar

Här kan du se alla artiklar som ligger bakom våra forskningssammanfattningar. Genom att klicka på Columns kan du lägga till kolumner med ytterligare information (exempelvis länk eller författare) i tabellen eller ta bort kolumner som redan visas. Genom att klicka på pilarna kan du sortera på respektive kategori. Du kan också söka på det du letar efter i sökfunktionen.