En bild på en datorskärm och en mobilskärm som visar exempel från Ångesthjälpen Ung som är ett digitalt behandlingsprogram för ungdomar med ångestproblematik, tex social ångest, paniksyndrom och tvångssyndrom. Programmet är skapat av Psykologpartners för 1177.
Kundberättelse

Behandlingsprogram för 1177: Vårdguidens e-tjänst ”Stöd och behandling”

Fortsatt utveckling

Vårt första program togs fram för över tio år sedan. Programmen uppdaterar vi kontinuerligt utifrån återkoppling vi får från regioner, behandlare och patienter. Vi har gedigen erfarenhet av att leverera och vidareutveckla internetbehandlingsprogram tillsammans med verksamheter runt om i landet.

Kvalitetssäkring

Vi utvärderar ständigt och uppmuntrar andra att utvärdera våra program med oss. Programmen utvärderas både i kliniska prövningar och i reguljär vård.

Implementeringsstöd

Genom vår mångåriga expertis av utbildning, handledning och införandeprojekt kan vi idag förutse och undanröja hinder för effektiv implementering.

Psykologpartners expertis på detta område möjliggjorde ett högkvalitativt innehåll.

Ångesthjälpen Ung är ett digitalt behandlingsprogram för ungdomar med ångestproblematik, tex social ångest, paniksyndrom och tvångssyndrom. Programmet är skapat av Psykologpartners. Videon visar ett utdrag ur programmet i regionernas tekniska plattform Stöd och Behandling, en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster.