Gruppbehandlingsformat med Psykologpartners internetbehandlingsprogram har använts framgångsrikt av ungdomsmottagningen i Umeå
Kundberättelse

Ungdomsmottagningen i Umeå använder Psykologpartners gruppbehandlingsprogram (iGrupp) för ångest

”För deltagarna var det oerhört hjälpsamt med ett koncept som var både fysiskt och digitalt. Om de missade en träff kunde de ta igen den hemma och jobba vidare med hemuppgiften till nästa gång.”
Charlott Eriksson

Psykiatrisjuksköterska/Samtalsbehandlare Ungdomsmottagningen i Umeå

iGrupp – våra gruppbehandlingsprogram

Våra gruppbehandlingsprogram bygger på samma innehåll som IKBT-programmen men är omarbetade för att genomföras i fysiskt gruppformat med plattformen som stöd för gruppledare och grupp.

Ungdomsmottagningen i Umeå har provat konceptet för ångest med gott resultat

Efter en framgångsrik pilotomgång, där 10 av 11 ungdomar fullföljde behandlingen, fortsätter Ungdomsmottagningen i Umeå att använda iGrupp. Gruppen möttes fysiskt varje vecka och använde det digitala materialet under under träffarna samt för repetition vid behov mellan träffarna. 

Gruppbehandlingsformat med Psykologpartners internetbehandlingsprogram har använts framgångsrikt av ungdomsmottagningen i Umeå

Charlott Eriksson (till vänster) och kollegan Eva Holmberg arbetar tillsammans med Psykologpartners  iGrupp 

-Jag har lärt mig saker jag kan ta med in i framtiden.

 –Jag tror jag kommer kunna hantera livet på ett bättre sätt nu.

Ungdomars svar på vad de uppskattade mest med gruppen

Ungdomsmottagningarna delar samma utmaningar som många andra inom och utanför hälso och sjukvårdssektorn. Pandemin accelererade användningen av videobesök, vilket ökade tillgängligheten för vissa grupper som annars skulle ha svårt att besöka en fysisk mottagning. Dock har enskilda samtal sina begränsningar, särskilt när det gäller att få tiderna att räcka till för alla som önskar stöd. Vi har frågat Charlott hur gruppformatet från Psykologpartners blev hjälpsamt.

Vilken utmaning stod ni inför när ni bestämde er för att testa iGrupp?

Vi har många ungdomar som söker till oss för ångestproblem och många känner sig väldigt ensamma i sina upplevelser. Vi ville erbjuda en gruppinsats, så att man förutom de behandlande inslagen, också kunde prata med andra som befinner sig i en liknande situation. Efter som vi har ett högt söktryck och vill kunna lägga vår tid på ungdomarna så passade det oss perfekt att få ett färdigt koncept att använda. 

Vilka fördelar upplevde ni mer iGrupp?

Som gruppledare var det både hjälpsamt och avlastande att inte behöva sätta ihop allt material själva! Vi hade haft svårt att få till den variation som materialet innehåller. Nu fick vi både uppläst text, övningar och små filmer. Det hade varit svårt för oss att få till detta på egen hand! 

För deltagarna var det oerhört hjälpsamt med ett koncept som var både fysiskt och digitalt. Om de missade en träff kunde de ta igen den hemma och jobba vidare med hemuppgiften till nästa gång. En fysisk arbetsbok användes under träffarna, vilket minimerade distraktioner från mobiler och datorer, vilket vi tror bidrog till att det blev lugnare i gruppen. Boken hjälpte dem att förbereda sig för kommande sessioner och även påbörja hemuppgifterna på plats ibland, vilket var trygghetsskapande. 

Klicka här för en informativ film om iGupp.

Blir du nyfiken och vill veta mer om ångesthjälpen iGrupp eller något av våra andra diagnosspecifika program? Klicka här. 

Internetbehandlingsprogram från Psykologpartners går att genomföra i grupp