Nyhet

Milstolpe! 50 000 programstarter i IKBT: Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi

3 min läsning

Digitala behandlingsprogram inom IKBT – ett vinnande stöd för behandlare  

Behovet är stort och möjligheten har tagits emot väl — våra digitala behandlingsprogram i Stöd och behandling har nått 50 tusen sedan starten 2016 

Johan Edbacken, affärsområdeschef för Digital Psykologi hos Psykologpartners, delar med sig av erfarenheter och insikter kring Psykologpartners digitala behandlingsprogram inom internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som nu har nått över 50 000 starter via den nationella plattformen “Stöd och behandling”. 

—IKBT är en specifik form av psykologisk behandling som levereras via internet, där patienter får tillgång till materialet via en hemsida och har textbaserad kommunikation med sin behandlare. Sedan vi började erbjuda dessa tjänster för ca 15 år sedan har vi sett en stadig ökning i användningen, säger Johan Edbacken. 

Den nationella plattformen Stöd och behandling lanserades 2015/2016 och Psykologpartners program har varit med från start. Psykologpartners roll är att skapa och tillgängliggöra behandlingsprogrammen som hundratals behandlare och deras verksamheter runt om i Sverige använder sig av i sitt arbete.

SKapa digitala behandlingsprogram med Psykologpartners. Från design till färdigt program med Nordens ledande psykologföretag

IKBT står för internetbaserad kognitiv beteendeterapi och programmen med olika fokus som bland annat går att hitta i plattformen Stöd och Behandling 1177 är utvecklade av Psykologpartners

Behovet av IKBT är stort och acceptansen likaså 

—Behovet av psykologisk behandling har varit lika stor då som nu, med fler i behov av effektiv behandling än de som faktiskt får tillgång till den. Många lider i det tysta, eller söker sig till vården utan att få ta del av psykologisk behandling, menar Johan Edbacken.  

Det finns inget som tyder på att vårdbehovet minskar. Och enligt Johan Edbacken ser man att förväntningen på digital vård har ökat, och drar därmed slutsatsen att behovet är större idag än någonsin tidigare.  

—Vi ser också en mycket bredare acceptans för internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), delvis på grund av ökad vana och medvetenhet, samt att det nu är en normal del av vårderbjudandet på många håll i landet, påpekar Johan Edbacken.  

Samarbetar med flera regioner genom Stöd och Behandling 

Psykologpartners har ramavtal med en majoritet av Sveriges regioner. Invånare som besöker exempelvis en vårdcentral kan rekommenderas ett av Psykologpartners program istället för traditionell samtalsbehandling.  

Behandlingen utförs av behandlaren på den sökandes mottagning, med veckovist stöd och löpande uppföljning. Psykologpartnes mål är att integrera digital vård i det reguljära vårdflödet och att invånaren får tillgång till programmet via 1177.  

 Psykologpartners har förutom detta nyligen lanserat ett program för ätstörningsproblematik och planerar att utöka utbudet med fokus på unga.

—Vi siktar på att fortsätta utveckla och förbättra effektiviteten av IKBT genom egna initiativ och forskningssamarbeten, avslutar Johan. 

Psykologpartners är störst i Sverige på digital psyoklogi. Samarbeten med omkring hälften av Sveriges regioner. Programmen finns tillgängliga i stöd och behandling 1177.

Johan Edbacken och kollegorna inom affärsområdet digital psykologi samarbetar med runt hälften av Sveriges regioner med IKBT: Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi

Är du som läser nyfiken på våra behandlingsprogram?

Klicka in här för att ta reda på mer om hur du kommer igång.