Handledning

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiva handledare, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Handledning är något vi kan och som företag har snart 20 års erfarenhet av att göra. Det är viktigt för oss att handledningen ger önskad effekt och vi sätter kundens behov i första rummet. Vi tror på långsiktiga samarbeten där vi gemensamt utmanar och utvecklar varandra som handledare och grupp.

Har du frågor om våra tjänster för företag och organisationer?