Positivt Beteendestöd

Med positivt beteendestöd uppnår vi trygghet för individer och verksamheter

Utbildning och handledning i positivt beteendestöd för både offentliga och privata verksamheter i hela landet

  • Föräldrastöd
  • Färdighetsträning
  • Tydliggörande strategier
  • Ökad inkludering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Hantera problembeteenden

  • Strategier för ökad studiero och trygghet i klassrummet

  • Strategier för extra anpassningar och särskilt stöd

  • Insatser vid problematisk skolfrånvaro

Hej, prata med mig om positivt beteendestöd!

Porträttfoto av Malin Angberg

Malin Angberg

Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare

Kontaktuppgifter

Forskningsförankrat och evidensbaserat

Applicerbart inom flera områden

Uppmuntrande istället för bestraffande

Vi är med er hela vägen

Förebygg, hantera och få kontroll över problemskapande beteenden

I PBS fokuserar vi på att arbeta förebyggande och att hjälpa personer utveckla grundläggande färdigheter och självständighet för att minska problemskapande beteenden. Att vi tar avstånd från att använda bestraffning och begränsande åtgärder eller tvång är en grundsten inom PBS.

I arbetet med positivt beteendestöd erbjuder vi istället ett uppmuntrande och utvecklande stöd som kan hjälpa stödmottagare och personal utan att vi behöver använda bestraffande åtgärder.

IBIS är en anpassad variant av Schoolwide Positive behavior intervention and support, SW-PBIS, en skolövergripande modell för beteendestöd.

PBS inom skola

Känner du till Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS)? Med IBIS bygger vi ett ramverk för att arbeta skolövergripande på olika nivåer för att främja ett positivt och inkluderande inlärningsklimat för alla elever. Vi på Psykologpartners har lång erfarenhet av att arbeta med skolövergripande insatser och positivt beteendestöd i skolan. Läs mer om vad PBS inom skolans värld kan innebära.

Våra psykologkonsulter har spetskompetens i pedagogik och arbetar evidensbaserat

Flexibelt

Vi skräddarsyr interventioner inom PBS så att de passar just din vardag och verksamhet.

Tryggt

Alla våra psykologkonsulter är legitimerade och har tystnadsplikt.

Inkluderande

PBS och implementerandet av metoden inkluderar och uppmuntrar till ökad samverkan.

Med IBIS kan vi hjälpa er att bygga ett ramverk för att arbeta skolövergripande på olika nivåer för att främja ett positivt och inkluderande inlärningsklimat för alla elever.

Lär dig mer om positivt beteendestöd

I vilka typer av verksamheter fungerar PBS? Kan man kombinera PBS med andra metoder? Här lär vi dig mer om metoden och hur du kan använda den.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Porträttfoto av Malin Angberg

Malin Angberg

Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare

Kontaktuppgifter