Specialistkurs IBIS: Handledning, analys och implementering

Specialistkurs IBIS: Handledning, analys och implementering

Pedagogisk psykologi
Specialistkurs för psykologer

 • Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa principerna i den egna verksamheten och i handledning
 • Teoretisk förståelse och kunskap kring att genomföra beteendeanalyser på individ- och gruppnivå samt kritiskt reflektera över analysernas användning samt för- och nackdelar
 • Redogöra för sambandet mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och interventioner
 • Planera, genomföra, utvärdera och utveckla en utbildningsinsats för skolpersonal
 • Bedriva utbildning och handledning av skolpersonal i enlighet med aktuell forskning och i förhållande till IBIS-programmet
 • Redogöra för grunderna i evidensbaserad prevention
 • Legitimerade psykologer.

  Under tiden instruktörerna går sin utbildning handleder de personal på skolor som implementerar IBIS-programmet. Av detta skäl behöver kursdeltagarna vara kopplade till minst en skola under utbildningen.

  Till varje delmoment hör föreläsningar, videovinjetter samt arbetsuppgifter att genomföra i den eller de skolor där kursdeltagaren implementerar IBIS-programmet. Kursdeltagaren utbildar och handleder minst en skola under sin utbildning och dokumentationen av detta arbete utgör en del av kursens examination.

  Examination

  Kursen examineras skriftligt, genom inlämningsuppgifter och individuell prestation. Teori- och tillämpningsmomenten är obligatoriska och kräver aktivt deltagande. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. De analyser, planer och inspelat material som kursdeltagaren genomför under studietiden utgör del av examinationen. Materialet sammanfattas i en skriftlig rapport där kursdeltagaren också kopplar det egna arbetet till teori i enlighet med studiemålen samt för ett resonemang kring organisatoriska förutsättningar. Vid examinationsdagen sker presentation av det egna arbetet och diskussion kring det egna lärandet genom ett opponeringsförfarande.

  Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).

  Kurslitteratur

 • Alberto, P. & Troutman, A. C. (2012). Applied behavior analysis for teachers. (9th ed.) Pearson.
 • IBIS: Manual för grundskolan. Uppsala Universitet.
 • Ogden, T. & Fixsen, D.L. (red.) (2014). Implementation research, practice, and policy. Boston, MA: Hogrefe Publishing.
 • Rautalinko, E. (2019). Samtalsfärdigheter: stöd, vägledning och ledarskap. (Upplaga 3). Stockholm: Liber.
 • Dessutom tillkommer artiklar och läshänvisningar enligt lärares instruktion.

  Övriga referenser (i urval)

 • Beckley Yeager, R. (2016). School-wide Positive Behavior Support: Effects on Academics and Behavior. Dissertation. Northcentral University, Arizona.
 • Freeman, J., Simonsen, B., McCoach, B., Sugai, G., Lombardi, A., & Horner, R. (2016). Relationship Between School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports and Academic, Attendance, and Behavior Outcomes in High Schools. Journal of Positive Behavior Interventions, 18(1) 41–51.
 • Gage, N.A., Leite, W., Childs, K., & Kincaid, D. (2017). Average Treatment Effect of School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports on School-Level Academic
 • Achievement in Florida. Journal of Positive Behavior Interventions, 19(3) 158–167.
 • Närhi, V., Kiiski, T., & Savolainen, H. (2017). Reducing disruptive behaviours and improving classroom behavioural climate with class-wide positive behaviour support in middle schools. British Educational Research Journal, 43(6), 1186-1205.
 • Sørlie, M-A. & Ogden, T. (2015): School-Wide Positive Behavior Support–Norway: Impacts on
 • Problem Behavior and Classroom Climate. International Journal of School & Educational Psychology, 3(3), 202-217.
 • Waasdorp, T. E., Bradshaw, C. P., & Leaf, P. J. (2012). The impact of schoolwide positive
 • behavioral interventions and supports on bullying and peer rejection: A randomized controlled effectiveness trial. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 166(2), 149-156.
 • Ögülmüs, K., & Vuran, S. (2016). Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Support
 • Practices: Review of Studies in the” Journal of Positive Behavior Interventions”. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(5), 1693-1710.
 • Linda Bylin, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi (KBT), Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

  För att påbörja specialistkursen är en förutsättning att du är antagen till IBIS-utbildning via Uppsala universitet.

  Anmälan till IBIS-kursen görs via Uppsala universitet.

  “Särskilt bra upplevde jag kunskap och engagemang hos föreläsarna.”

  “Jag uppskattade speciellt delen med TBA”

  “Jättebra att seniora instruktörer var med. Bra upplägg med nätverksträffar mellan heldagarna. Bra att vi diskuterade så pass mycket som vi gjorde.”

  Citat från tidigare deltagare på kursen
  Omfattning

  11 tillfällen

  Pris
  7500 kr/pers (exkl. moms)

  Gör en intresseanmälan

  Hej, undrar du något?

  Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

  Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

  Kontakt

  Porträttfoto av Malin Angberg

  Malin Angberg

  Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare
  Kontaktuppgifter

  Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

  ”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

  ”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

  “Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

  ”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

  ”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

  ”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
  Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

  ”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
  Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

  ”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

  ”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

  Boka utbildningen

  Specialistkurs IBIS: Handledning, analys och implementering

  Pris
  7500 kr/pers (exkl. moms)

  Gör en intresseanmälan

  Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

  Alltid evidensbaserade metoder

  Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

  Dina kursledare har spetskompetens

  Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

  Vi är experter på distansutbildning

  Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.