Anders Hjärner från Finjagården.
Kundberättelse

Psykologpartners står för både grundutbildning och handledning hos Finjagården

”Feedbacken har vart väldigt positivt. Vi har idag samma språk internt och på så sätt är jag trygg i att våra ledare kommer skapa den långsiktighet som gör att vi når våra mål som verksamhet.”
Anders Hjärner

VD, Finjagården

Finjagården är ett av Sveriges ledande behandlingshem för personer med psykisk ohälsa samt för psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Under åren har Psykologpartners stärkt upp och utbildat hundratals individer och organisationer, såsom Finjagården, i ledarskap och samtidigt uppnått toppbetyg i handledning. 94% av 1000 individer angav att de hade blivit hjälpta i arbetet och skattar 4,5 av 5 i nöjdhet efter våra insatser.

Läs om hur Anders på Finjagården beskriver samarbetet med Psykologpartners.

Hej Anders! Hoppas du haft en fin vecka. Vill du börja med att berätta om varför ni anlitade Psykologpartners?

Vi ville utveckla vår verksamhet! Med Psykologpartners har vi fått bra och evidensbaserade metoder för att ge stöd till alla våra medarbetare. Vi fastnade för att man använder sig av relevant och därtill modern forskning som ligger helt i framkant på området.

Vad för typ av insatser har det handlat om?

Till exempel har jag anlitat era organisationspsykologer Tora och Louise som skräddarsydde en utbildning för både våra ledningsgrupper och teamledargrupper. Vi behövde att utbildningen skräddarsyddes för oss, eftersom vi i vår tur behöver skräddarsy handledning för våra chefer och ledare på Finjagården.

Utifrån vad skräddarsyddes Toras och Louises insats?

Insatsen från Psykologpartners skräddarsyddes utifrån det faktum att våra chefer har så olika utmaningar. En del jobbar mer operativt medan andra jobbar mer strategiskt. Exempelvis är våra teamledare mer operativa medan ledningsgrupp och chefer arbetar mer med utveckling strategiskt, tillexempel vad gäller metoder.

Vad blev resultatet av insatsen?

Resultatet har blivit att alla våra chefer och ledare har fått en grundläggande utbildning, helt utefter vårt individuella behov som verksamhet och deras olika roller.

Berätta mer, hur har det sett ut?

Exempelvis har en gemensam ledarskapsutveckling gett oss alla samma grund vad gäller språket vi använder oss av. När vi sedan utvecklar oss och bygger på med mer kunskap och metod kan vi alla känna igen oss i det vi lärt oss och bygga vidare gemensamt.

Jag ser tydligt att vi på det här sättet eliminerat risken att vi går åt olika håll, i stället har vi nu en gemensam riktning i linje med företagets vision. Därtill kan vi själva arbeta vidare och på ett framgångsrikt sätt skräddarsy vår egen handledning med ledarskapsutbildningen från Psykologpartners som grund.

Hur låter den interna feedbacken?

Det har vart väldigt positivt. Vi har idag samma språk internt och på så sätt är jag trygg i att våra ledare kommer skapa den långsiktighet som gör att vi når våra mål som verksamhet. Psykologpartners har hjälpt oss att tydliggöra vår gemensamma målsättning för både ledare och teamchefer, både strategiskt och operativt.

Vi förstår idag på ett bättre sätt vilka svårigheter vi ställs inför i de olika rollerna och vi har fått en tightare sammanhållning. Feedbacken säger också att detta fått en ”ringar på vattnet” synergi ut till våra medarbetare, vilket också ger effekt. Alla vet nu var vi ska, eftersom vi går i en gemensam riktning som verksamhet.

Vad skulle du säga är det bästa med Psykologpartners och samarbetet?

Att man har en så stor och bred kompetens! Vi är ett litet företag och med Psykologpartners kan vi hitta den spetskunskapen som vi inte har internt. Det gäller på flera olika plan och många olika områden. Sedan vi startade i gång samarbetet har vi inte haft behov av att leta efter någon annan och det kan sammanfattas som en positiv erfarenhet för oss på Finjagården.

Till sist: Hur ser samarbetet ut framåt?

Det pågår än på flera olika områden! Exempelvis har vi pågående handledning för våra terapeuter, ledning och coacher och vi har också anställda som går er grundläggande psykoterapiutbildning (GPU) hos Psykologpartners.

Tack Anders och Finjagården för att ni delar med er!

Är du intresserad av ledarskaphandledning och/eller vårt breda utbildningsutbud? Klicka på länkarna för mer information eller kontakta oss direkt på kontakt@psykologpartners.se