Kundberättelse

“Färre sjukskrivningar” – Regionledningskontoret Jönköping har utbildat 40 vårdcentraler och 800 medarbetare i ACT vid smärtproblematik

”Även förskrivning av beroendeframkallande läkemedel minskar på sikt och där har förhållningssättet i ACT varit hjälpsamt. Vi har dessutom nu ansökt om forskningspengar för att mäta effekterna av ACT eftersom vi uppfattar att metoden förbättrar arbetsmiljön. Våra medarbetare känner sig stärkta i sin bedömning, och att personcentreringen och faktiska behov kommer före en enkel lösning.”
Ann-Britt Ekvall

Processledare, Regionledningskontoret Jönköping

Sedan flera år har vi på Psykologpartners arbetat med Ann-Britt Ekvall och regionledningskontoret i Jönköping för att implementera Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som förhållningssätt vid smärtproblematik. Det är våra psykologkonsulter Åsa Dufmats och Johan Jäder som varit ansvariga för insatsen och vi har intervjuat Ann-Britt om samarbetet. 

Hej Ann-Britt, vad är din roll på regionledningskontoret i Jönköping?

Jag arbetar övergripande på regionledningskontoret inom det försäkringsmedicinska området. Jag arbetar också med den kompetenssatsning som regionen startat – uppdraget handlar om smärta och psykisk hälsa.

Regionledningskontoret och Ann-Britt Ekvall anlitar psykologpartners och har utbildat 40 vårdcentraler och 800 medarbetare i ACT

Ann-Britt Ekvall och Regionledningskontoret Jönköping har anlitat Psykologpartners – 40 vårdcentraler och 800 medarbetare har utbildats i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Vad gjorde Psykologpartners för att hjälpa er?

Vi har fått en skräddarsydd insats ledd av Åsa Dufmats och Johan Jäder. I det övergripande konceptet har vi bland annat haft smärtläkare och en psykiater som föreläst och ACT har varit en del i satsningen. ACT blev sedermera en större del av konceptet än vi planerat för! När jag tog kontakt med Psykologpartners undrade jag ”hur ska vi lägga upp detta?” – Region Kalmar hade gjort på ett sätt och tillsammans med Psykologpartners kom vi fram till att ett liknande koncept skulle passa oss.

Hur gick det till rent praktiskt?

Vi ville gärna tänka efter innan och göra en tydlig plan. Psykologpartners hade i Kalmar en halv dag digital teori och sedan, med intervaller, två praktiska dagar – så vi utgick från det! Vi började med några piloter men fick tyvärr lite bakslag och fick strukturera om. Det Åsa och Johan från Psykologpartners gjorde bra var att dem garanterade sin närvaro – att alltid kunna vara tillgängliga. Vissa gånger träffade vi båda, andra gånger en av konsulterna. Det kändes tryggt och att de vände ut och in på frågorna för att komma fram till lösningar för att passa oss. En del föreläsare har en mall de går efter medan Psykologpartners anpassade sig efter våra förutsättningar och behov.

Det har känts otroligt roligt att vi har kunnat bolla tillsammans och nått så fina resultat. Utbildningen fick en god spridning och genomslagskraft i vår organisation. Nu finns det ett sug efter våra utbildningar – våra medarbetare vill inte missa ett tillfälle. Nu har vi ACT som förhållningssätt. Åsa och Johan på Psykologpartners har kompetensen,  bakgrunden och kan stötta upp. Kontinuiteten är fantastisk bra!

Johan Jäder för Psykologpartners och Regionledningskontoret Jönköping utbildar vårcentraler och medarbetare i ACT

Ann-Britt Ekvall är ansvarig för kompetenssatsningen tillsammans med Psykologpartners Johan Jäder (här i bild) och Åsa Dufmats.

Vad är resultatet av Psykologpartners insats som helhet?

Framförallt är det att vi idag har ett gemensamt förhållningssätt inom våra vårdenheter.  Idag har vi 40 vårdcentraler och runt 800 personer som hittills har gått ACT-utbildningen med Psykologpartners. Än har vi inte lyckats sprida det precis överallt eftersom att det fungerar lite olika på vårdcentralerna.

Insatsen har tydliggjort hur man jobbar personcentrerat – att man inte serverar utan framkallar. Du som behandlare vet inte alltid bäst – det gör patienten. Förhållningssättet är att du inte alltid löser allt snabbaste vägen eller genom sjukskrivning. Idag bekräftar vi inte undivkandebeteenden utan vi frågar patienterna om ”vad som är viktigt på riktigt”. Sedan stöttar vi det.

Samtidigt har vi gjort ett material som är till för alla vårdcentraler hos oss att använda. Vi har satt ihop förklaringsmodeller som tillexempel ”smärtlöken” och tagit fram underlag som våra medarbetare kan använda med patienterna. Nu behöver ingen vårdcentral ”hitta på” utan har materialet nära tillhands genom insatsen med Psykologpartners.

Vad ser ni för konkreta förflyttningar?

Vi ser en förflyttning i att vi nu pratar om ACT-grupper istället för SMÄRT-grupper. Dessutom kopplar vi nu på vissa håll ihop rehab-planer med ACT metoden.

Vi började 2021 och vi ser resultat i olika delar av verksamheten –  insatsen har gett ringar på vattnet! Många av våra vårdcentraler hör av sig och vill fortsatt ha utbildningen. I och med att vi använder det i gruppbehandling och rehabplaner tänker vi även på fler utbildningar framöver – att vi kan upprepa ACT förhållningssättet och nå ännu längre med tillvägagångssättet.

Åsa Dufmats och Julia Eriksson för Psykologpartners utbildar Region Jönköping i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Psykologpartners och Regionledningskontoret Jönköping har uppnått konkreta förflyttningar tillsammans med 40 vårdcentraler och 800 medarbetare. Här ser vi Julia Eriksson och Åsa Dufmats från Psykologpartners presentera.

Om ni lyfter blicken, vad får arbetet för effekt i samhället?

Det handlar om att patienten får en personcentrerad vård. Att man verkligen inte serverar sina egna lösningar eller vad jag som anställd tror är bäst hos dig. Vi behöver förstå och göra patienten delaktig. Även om patientens smärta inte försvinner får denne verktyg och kan uppnå en helt annan kvalité i livet.

Vi ser många lyckade exempel på hur patienter lyckas förändra sitt förhållningssätt. Det är många medarbetare som uttrycker att dem jobbar på ett förändrat sätt– men vi vet att detta kan ökas upp ännu mer. I stort tänker jag också att sjukskrivningar kan minska eller förkortas och att de sjukskrivningar som görs sker med en högre kvalité. En bättre hälsa och ekonomi blir skillnaden, helt enkelt!

Även förskrivning av beroendeframkallande läkemedel minskar på sikt och där har förhållningssättet i ACT varit hjälpsamt. Vi har dessutom nu ansökt om forskningspengar för att mäta effekterna av ACT eftersom vi uppfattar att metoden förbättrar arbetsmiljön. Våra medarbetare känner sig stärkta i sin bedömning, och att personcentreringen och faktiska behov kommer före en enkel lösning.

Tack, Ann-Britt!

Är du som läser intresserad av att implementera Acceptance and Commitment Therapy i din verksamhet?

Kontakta linda.stenbom@psykologpartners.se.