Kundberättelse

Centrumskolan i Helsingborg implementerar PBS och IBIS

”Hade fler skolor anammat IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)-modellen och positivt beteendestöd så tror jag vi hade fått läsa om färre problem i den svenska skolan. Så det är mitt råd till mina rektorskollegor: kontakta en IBIS instruktör och sätt igång arbetet.”
Mats Carlsson

Hej Mats! Berätta, vad är grejen med PBS: positivt beteendestöd?

Hela grejen med positivt beteendestöd i skolan är ju att vi fokuserar på det som eleverna gör bra, och när dom gör rätt. Dom får alltså mycket beröm!

Vad är din roll på Centrumskolan i arbetet med PBS?

Jag heter Mats Carlsson och jag är lärare i matematik / NO och sedan är jag rektor på skolan.

Vilken var utmaningen som ni stod inför när ni anlitade Psykologpartners för att implementera IBIS?

Vi stod inför utmaningen att vi behöver en samsyn kring hur vi hanterar barn med utåtagerande beteenden/problembeteenden. Vi är många duktiga lärare med lång erfarenhet men att hitta verktyg och en samsyn kring detta kändes viktigt.

Ni har implementerat IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan), hur har det sett ut?

Vi har idag, tillsammans med eleverna, i snart 3 års tid, jobbat med att implementera IBIS (Inkluderande Beteendestöd i Skolan). Vi har tydliga förväntansdokument; hur man ska uppträda i klassrummet, på skolgården, i gympasalen, i kapprummet. Vi utgår ifrån ledorden, eller teserna:

  • Göra sitt bästa
  • Visa ansvar
  • Visa hänsyn

Utifrån det har vi tagit exempel på just, vad är det att visa hänsyn tillexempel i klassrummet? Vad är det att visa hänsyn på skolgården, i kapprummet, i gympasalen? Och så tränar vi, jättemycket, på detta, i olika former.

Hur har Psykologpartners bidragit till att göra skillnad genom implementationen av IBIS?

Vi har fått jättebra stöd och stöttning av Psykologpartners i det här arbetet med positivt beteendestöd och inkluderande beteendestöd i skolan. När man har en träff med Malin Angberg så kommer hon till oss, eller att vi kör via Teams, så får våran IBIS-grupp (som i stort sätt är hela lärarkåren på skolan samt fritidslärare också). Vi får en läxa att jobba med och så återkopplar vi gången därpå.

Hur ofta behöver man som som kund till Psykologpartners ses för att implementera IBIS?

Det blir väl i snitt 5-6 träffar med Malin på ett år och så jobbar vi på med dokument och med eleverna utifrån en “årsklocka” som vi börjar bli färdiga med. Vi är inne i det sista, sista arbetet där IBIS riktar sig mot enskilda elever som har problemskapande beteenden.

Ni är i slutskedet, vad ser ni för effekter nu när ni snart har implementerat IBIS?

En stor ring på vattnet är ju att relationerna med vårdnadshavarna, alltså barnens föräldrar, också blir bättre av detta (IBIS: implementerande av inkluderande beteendestöd i skolan). Det är tydligt hur vi agerar i olika situationer och det är tydligt för dom hur deras barn ska bete sig i skolan. Föräldrarna vet att vi tar tag i problem som uppstår.

Om du lyfter blicken, vad tror du att skolan i samhället har att vinna på att implementera IBIS: Inkluderande Beteendestöd I Skolan?

Hade fler skolor anammat IBIS-modellen och positivt beteendestöd så tror jag vi hade fått läsa om färre problem i den svenska skolan. Så det är mitt råd till mina rektorskollegor:

kontakta en IBIS instruktör och sätt igång arbetet.

Tack Mats! Vi har samlat mer information om Positivt beteendestöd och IBIS här.