Digital och distansbehandling

Vi erbjuder psykologisk behandling på distans via din dator, surfplatta eller telefon. KBTonline.se är vår digitala mottagning där du kan läsa mer om vad vi erbjuder, samt boka tid för ett första samtal med en psykolog via video.

Vi jobbar med modern psykologisk behandling och är specialiserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT kan bland annat kan hjälpa dig som lider av stress, ångest, nedstämdhet, sömnproblem eller oro. Oavsett var du bor kan vi erbjuda dig snabb tillgång till effektiv och säker behandling med psykologstöd.

Videosamtal med psykolog

Vi erbjuder videobesök där du kan möta en av våra psykologer via en säker och användarvänlig lösning för videosamtal. Ett videobesök är precis som att träffa en psykolog på plats. Vi utgår från KBT-metoder i våra samtal som sker via webbläsaren på din dator eller via vår app. Vi som genomför samtalen är legitimerade psykologer och utbildade i att bedriva psykologisk behandling via video.

Våra behandlingsprogram

Vi erbjuder internetbaserade behandlingsprogram för adhd för vuxna, depression, oro, stress och sömnproblem. Behandlingen består av texter, filmer och övningar som är uppdelade i avsnitt som du går igenom under 8–10 veckor. Varje vecka har du också kontakt med din psykolog via vår säkra meddelandefunktion. Behandlingsprogrammen är bevisat effektiva och kontrollerade i forskningsstudier, så du kan vara trygg i att du får bästa möjliga förutsättningar för att må bättre.

Vi har arbetat med KBT-behandling över internet sedan 2006 och har i dagsläget samarbeten med landsting över hela landet som också använder våra program.

Läs mer om våra digitala behandlingar genom att klicka på bilden nedan eller följa den här länken till KBTonline.se.