Behandling på mottagning

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsbegrepp för en mängd olika sorters bevisat effektiva metoder för att hjälpa dig till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. En gemensam nämnare är att du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående. I behandlingen får du även hjälp att titta närmare på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare i livet. Du får lära dig att ta steg mot dina mål och ta ut din riktning i livet, samtidigt som du lär dig strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit.

På Psykologpartners erbjuder vi behandling för de flesta sorters problematik, som till exempel social ångest, panikattacker, oro,  tvångsproblematik, depression, stress, utmattning, traumatiska upplevelser, fobier och beroendeproblematik. Alla våra behandlare är legitimerade psykologer eller praktiktjänstgörande (PTP-psykolog).

Behandlingen sker oftast individuellt, men kan även ske som par, familj eller i grupp. I dagsläget tar vi emot dig via någon av våra sju mottagningar, från Malmö i söder till Umeå i norr, eller på distans via vår digitala mottagning (läs mer här). Kontakta oss för att boka in ett besök hos någon av våra psykologer.

Varför en psykolog?

Psykolog är en femårig utbildning där man efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring får sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Psykologer får redan under sin grundutbildning lära sig olika teorier och metoder för hur man arbetar med psykologisk behandling. Alla psykologer på Psykologpartners är dessutom utbildade i bevisat effektiva metoder för psykologisk behandling.

Varför KBT?

KBT är den effektivaste metoden för öka välmående, minska psykisk ohälsa och förändra beteenden, det har forskningen visat.

Kontakta oss för att boka in ett besök hos någon av våra psykologer.

Har du frågor om vår KBT-behandling för privatpersoner?

Kontakta oss för mer information.
Vi svarar inom 48 timmar.

Kontakta oss

Parterapi/Familjerådgivning

Vid relationsproblem arbetar vi utifrån den vetenskapligt utvärderade behandlingsformen Integrative behavioral couples therapy (IBCT). Målet med terapin är att skapa acceptans för olikheter och att hitta ett förhållningssätt mot varandra som långsiktigt fungerar.

Terapiformen passar för alla typer av par, oavsett sexuell läggning eller samlevnadsform. Metoden är också användbar vid andra typer av interpersonella konflikter där parter inte kan komma överens.

Kontakta oss för att boka

KBT för barn och ungdomar

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och allt fler vill ha hjälp med ångest, nedstämdhet, stress eller andra svårigheter. Psykologpartners erbjuder KBT för barn och unga. Terapin innehåller i stort samma behandlingsmetoder som för vuxna men arbetssättet anpassas efter utvecklingsnivån. Föräldramedverkan är en viktig del av behandlingen, speciellt vid insatser för barn.

Kontakta oss för att boka