Behandling på mottagning

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsbegrepp för en mängd olika sorters bevisat effektiva metoder för att hjälpa dig till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. En gemensam nämnare är att du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående. I behandlingen får du även hjälp att titta närmare på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare i livet. Du får lära dig att ta steg mot dina mål och ta ut din riktning i livet, samtidigt som du lär dig strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit.

På Psykologpartners erbjuder vi behandling för de flesta sorters problematik, som till exempel social ångest, panikattacker, oro,  tvångsproblematik, depression, stress, utmattning, traumatiska upplevelser, fobier och beroendeproblematik. Alla våra behandlare är legitimerade psykologer eller praktiktjänstgörande (PTP-psykolog).

Behandlingen sker oftast individuellt, men kan även ske som par, familj eller i grupp. I dagsläget tar vi emot dig via någon av våra sju mottagningar, från Malmö i söder till Umeå i norr, eller på distans via vår digitala mottagning (läs mer här). Kontakta oss för att boka in ett besök hos någon av våra psykologer.

Varför en psykolog?

Psykolog är en femårig utbildning där man efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring får sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Psykologer får redan under sin grundutbildning lära sig olika teorier och metoder för hur man arbetar med psykologisk behandling. Alla psykologer på Psykologpartners är dessutom utbildade i bevisat effektiva metoder för psykologisk behandling.

Varför KBT?

KBT är den effektivaste metoden för öka välmående, minska psykisk ohälsa och förändra beteenden, det har forskningen visat.

Kontakta oss för att boka in ett besök hos någon av våra psykologer.

Parterapi/Familjerådgivning

Vid relationsproblem arbetar vi utifrån den vetenskapligt utvärderade behandlingsformen Integrative behavioral couples therapy (IBCT). Målet med terapin är att skapa acceptans för olikheter och att hitta ett förhållningssätt mot varandra som långsiktigt fungerar.

Terapiformen passar för alla typer av par, oavsett sexuell läggning eller samlevnadsform. Metoden är också användbar vid andra typer av interpersonella konflikter där parter inte kan komma överens.

Psykologisk trygghet mot depression

KBT för barn och ungdomar

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och allt fler vill ha hjälp med ångest, nedstämdhet, stress eller andra svårigheter. Psykologpartners erbjuder KBT för barn och unga. Terapin innehåller i stort samma behandlingsmetoder som för vuxna men arbetssättet anpassas efter utvecklingsnivån. Föräldramedverkan är en viktig del av behandlingen, speciellt vid insatser för barn.

effektiva metoder

Ångest och panik

Ångest och panik är två helt naturliga känslor som alla människor har erfarenhet av, men för vissa tar ångesten alltför stor plats och styr livet. För att behandla detta så jobbar vi inom KBT ofta med någon form av exponering. Det betyder att klienten gradvis konfronterar det som orsakar ångesten och metoden har visat sig vara väldigt effektivt. Särskilt för klienter med panikångest, tvång och olika former av fobier.

behandlingsprogram

Depression

En stor del av befolkningen (cirka 25 procent av männen och 50 procent av kvinnorna) blir någon gång i livet deprimerad. När man är deprimerad upplevs allting som tungt och meningslöst. Energin man vanligtvis har är som bortblåst och man finner sig fast i en ond spiral där man bara sjunker djupare och djupare. En vanlig behandling vid depression inom KBT kallas beteendeaktivering och går ut på att man bryter och försöker vända spiralen. I stället för att undvika saker som är jobbiga finner terapeuten och klienten sätt att bete sig på ett mer långsiktigt och förstärkande sätt.

digital psykologi

Stress

Stress kan vara något positivt, en drivkraft, men kan också ta överhanden och påverka våra liv negativt. Stress uppstår när man upplever att de krav man utsätts för överstiger de resurser man har. Påfrestningen kan leda till onda spiraler med allt fler stressbeteenden. Inom KBT arbetar vi med att se dessa spiraler och på olika sätt bryta dem för att ta sig ur stressen.

beteendestöd