Ökad livskvalitet genom förändrade beteenden

Låt oss hjälpa dig

Träffa en av våra legitimerade psykologer. Vi erbjuder snabb och effektiv behandling med bevisad effekt.

Boka ett möte med oss idag

All behandling inleds med ett första bedömningssamtal. Därefter bestämmer du och din psykolog gemensamt hur ni bäst går vidare. Omfattningen på behandlingen skiftar beroende på ditt mående, ett vanligt upplägg är att du träffar en av våra psykologer 5-10 gånger. Tillsammans med din psykolog utvärderar du löpande ditt mående och vilka alternativ som är bäst för dig. Vi erbjuder både individ- och parterapi som är bevisat effektiv. Vi svarar inom 48 timmar.

Kontakta oss

Vi hjälper dig där du är

Vi erbjuder psykologisk behandling för individer, par och familjer på någon av våra sju mottagningar från Malmö till Umeå. Vi kan också hjälpa dig online i datorn eller mobilen. Våra behandlare är legitimerade psykologer med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. För att våra klienter ska vara trygga med att de metoder vi tillämpar är bevisat effektiva och leder till långsiktigt hållbara resultat.

Kontakta oss

Behandling med bevisad effekt

Våra behandlare är legitimerade psykologer. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är en kvalitetsstämpel som visar att behandlingen har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. För att våra klienter ska vara trygga med att de metoder vi tillämpar är bevisat effektiva och leder till långsiktigt hållbara resultat.

Kontakta oss

KBT online: videosamtal genom mobilen

Vi erbjuder heldigital behandling online via din dator, surfplatta eller telefon. När du vill, var du än befinner dig. Behandling ges för vuxna med ångest, depression, oro, stress, sömnproblem och oro/generaliserad ångest, samt tonåringar med ångest. Alla våra behandlingsprogram bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är den behandlingsmetod som har mest forskningsstöd. Med hjälp av texter, filmer, bilder och övningar har vi gjort behandlingsprogrammen lättillgängliga och motiverande att arbeta med. Vi slutar aldrig förbättra våra program. Löpande forskning och utvärdering sker kontinuerligt i samarbete med kunder och universitet. På KBTonline.se kan du läsa mer om vad vi erbjuder, samt boka tid för ett första samtal med en psykolog.

BanyanCenter

Banyancenter är Psykologpartners mottagning för små barn med autismspektrumdiagnos. BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteendeinterventioner, Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), för barn med autism. För barn i Stockholms län finansieras denna behandling av landstinget.

Läs mer om Banyancenter