Bostadsbolaget Stångåstaden är störst i Linköping och anlitar Psykologpartners i HR-frågor som rör medarbetare. Detta minskar sjukskrivning, menar HR-chef Malin Wettre
Kundberättelse

Stångåstaden AB

”Idag är Psykologpartners en del av det framgångsrika och hälsofrämjande arbetssätt vi har och jag ser all anledning att fortsätta så. För oss har det vart ett framgångskoncept att anlita Psykologpartners för de preventiva och psykosociala delarna. Vi ser fram emot fortsättningen!”
Malin Wettre

Affärstödschef / HR-Chef

Stångåstaden är Linköpings största hyresvärd och ägs av kommunen. Sedan många år har Psykologpartners och Stångåstaden samarbetat och vi är stolta över den skillnad vi gör tillsammans. Vi har intervjuat Affärsstöds och HR-chef Malin Wettre för att ta reda på mer om utmaningarna vi tagit oss an och det resultat vi åstadkommit tillsammans.

Hej Malin! Berätta lite om dig, vem är du?

Mitt namn är Malin Wettre och jag har jobbat i 12 år på Stångåstaden. Jag kommer från it och telekombranschen innan jag landade i fastighetsbranschen. På Stångåstaden utvecklar vi Linköping och gör staden till en bättre plats att bo och leva i. Mer specifikt jobbar jag som HR- och affärsstödschef, med ansvar för en rad stödfunktioner bla HR. Vår vision är ett steg före och vår verksamhet präglas av nytänkande och utveckling, vilket jag brinner för. Och för att vi ska lyckas som bolag behöver vi engagerade och välmående medarbetare. Det är en affärskritisk fråga.

Vad för utmaning stod ni inför när Psykologpartners anlitades?

Under mina år som HR chef har jag funderat mycket på hur man kan jobba mer förebyggande med hälsa och få mer fokus på det friska än sjuka. Sättet vi har arbetat med företagshälsovården har inte varit så proaktivt som vi har önskat. Vi bestämde oss därför för att upphandla olika hälsopartners som var och en är otroligt duktiga på sitt expertisområde. Våra största utmaningar har också legat inom det psykosociala, stress, livsstil och sömn och inom det området kände vi att vi ville en riktigt bra samarbetspartner.

Vad gjorde Psykologpartners för att hjälpa er möta utmaningarna?

Psykologpartners är numera våra medarbetares första kontakt om det gäller frågor inom det psykosociala. De gör en första o bedömning och därefter gör vi upp en plan hur vi ska jobba vidare. Våra medarbetare får komma till Psykologpartners för att hantera problem som uppkommer både i en arbetsrelaterad och privat kontext. Har man exempelvis det jobbigt hemma så kan man få verktyg att ta tag i det direkt innan det går för långt och börjar påverka hälsan och därmed jobbet.

Hur ser det ut i praktiken och varför tror du att det funkar för er?

I grund och botten är vi ett värderingsstyrt bolag och jobbar mycket med ledarskap. Det har lett till att våra chefer och medarbetare har en väldigt öppen dialog. Man känner inte den här rädslan att våga säga att man inte mår bra, vilket även sänker tröskeln för att vi ska kunna förebygga i tid.

Det leder till att jag kan få samtal från chefer likt ”Jag har en medarbetare som jag är orolig för och som jag tror skulle behöva stöd att inte riskera att bli dålig”. . I den stunden kopplar jag på Psykologpartners och medarbetaren får verktyg direkt. Anledningen till att det funkar tror jag är att det är legitimerade psykologer på Psykologpartners. Beteendevetare stöttar och stävjar, men av Psykologer kan medarbetarna få bättre verktyg kring hur de ska agera och förändra sina beteenden.. Med det sagt är det inget av det lätt, tvärtom är det tufft men det ger en långsiktig effekt.

Vad är resultatet av Psykologpartners insats som helhet?

Med facit i hand kan vi nu fånga upp medarbetare som börjar må dåligt och aktivera insatser innan de blir riktigt sjuka. Det handlar helt enkelt om preventiva insatser. Vi kommer alla att, att ha perioder i livet där vi stöter på hinder både i arbetet och privatlivet och då gäller det att vi får verktyg kring hur vi ska ta oss förbi hindren utan att bli sjukskrivna. Det gör stor skillnad och är en stor vinst för oss som bolag men framför allt för medarbetarna.

Hur ser den vinsten och skillnaden ut?

När vi tidigare vände oss till företagshälsovården och en medarbetare fick träffa en läkare som första steg ledde det ofta till först till en sjukskrivning och därefter påbörjades en behandling. Nu får medarbetarna istället först träffa en psykolog som påbörjar en insatts utan att medarbetaren behöver bli sjukskriven.  Vi har helt enkelt vänt på kakan och börjar med att redan ut problemen istället för att problemen leder till sjukskrivning för enskilda medarbetare.

Tillbaka till dig och din roll Malin, vad har du som chef fått för stöd i arbetet med att samordna insatserna och hur ser du samarbetet framåt?

Jag har alltid känt mig trygg i att psykologpartners finns där jämt och att våra medarbetare kan komma direkt. Som HR chef har även jag fått ett professionellt och viktigt bollplank kring hur vi ska hantera olika situationer. Fredrik Gunnarsson har varit ett enormt stöd och tillgång för oss inte minst i olika krissituationer.

Idag är Psykologpartners en del av det framgångsrika och hälsofrämjande arbetssätt vi har och jag ser all anledning att fortsätta så. För oss har det vart ett framgångskoncept att anlita Psykologpartners för de preventiva och psykosociala delarna. Vi ser fram emot fortsättningen!