Nyhet

Våra organisationspsykologer genomför ledningsgruppsutveckling med Högskolan i Borås

3 min läsning

Vi erbjuder såväl skräddarsydda som öppna ledarutvecklingsprogram, processledarstöd i utvecklingsarbeten, stöd i utveckling av ledningsgrupper och individuell ledar/chefscoachning. Ett framgångsrikt exempel är vårt gedigna samarbete med Högskolan i Borås. Vi har tidigare intervjuat högskolan för att ta reda på mer om skillnaden samarbetet gjort – och nu får vi även ta del av våra erfarna organisationspsykologers perspektiv.

Hej Katti och Sanna! Grattis till ett fint samarbete med Högskolan i Borås. Vad har varit det bästa?

Det har verkligen varit en förmån att få arbeta ihop med Högskolans varma, engagerade, kreativa och nyfikna chefer. Vi har arbetat processinriktat och fokus har varit på att dela kunskap med varandra, så jag har lärt mig mycket också. Att Rektor och hans ledning var först ut att gå/och medskapa programmet var så modigt och en riktigt framgångsfaktor.

– Katti Uhlin

Det bästa har varit chefernas mod, öppenhet och villighet att stötta varandra. Det har varit fint att se och är också något som ökar sannolikheten för att värdet av insatsen blir långvarig eftersom fortsatt kollegialt stöd och reflektion skapar fortsatt bra förutsättningar för utveckling i chefsrollen. En mycket värdefull omständighet har varit det nära samarbetet med högsta ledningen vars engagemang har varit oumbärligt för både oss konsulter och deltagarna.

-Susanna Rolstad

Hur ser ni på ledarskap i komplexa kunskapsorganisationer?

Ett lärosäte beskrivs ibland som ett ”Socialt ekosystem” det är hög grad av komplexitet med många sorters ledare på olika nivåer. Det finns en spänning mellan ”Ordning & Reda & Styrning” och ”Mod & Kreativitet & Frihet” Det sägs att enda sättet att leda ett socialt ekosystem är via konversation, och det verkar många på kurserna hålla med om. Att stå ut med att inte riktigt veta är också det en viktig färdighet vi pratat om.

-Katti Uhlin

Jag tror att en av de viktigaste utmaningarna är att hitta en funktionell balans mellan att ge autonomi och våga leda. Man behöver både lyssna, involvera, delegera OCH styra mot vad som är bäst för hela organisationen, ta tag i relationellt skav, våga leda kollegor med högre akademisk status. Att använda chefskollegor som stöd och bollplank blir viktigt i den balansakten.

-Susanna Rolstad

Högskolan i Borås anlitar Psykologpartners för ledarskapsutveckling

Från vänster: Psykologpartners Katti Uhlin, Susanna Rolstad och HR-Chef på Högskolan i Borås Birgitta Alfraeus. Läs kundberättelsen om Högskolan i Borås här! 

Vad erbjuder Psykologpartners ni som organisationspsykologer på samma tema?

Vi är mycket intresserade av just komplexa organisationer och den risk det finns att ”styra sönder” dem, med riktlinjer, kontroll och micromanagement. Så vi vill gärna fortsätta prata om och träna chefer/ledare i att balansera Styrning och Tillit, Kontroll och Frihet. Att träna sig i att tänka både och istället för antingen eller och att stå ut med den osäkerhet som komplexitet för med sig.

Vi erbjuder såväl skräddarsydda som öppna ledarutvecklingsprogram, processledarstöd i utvecklingsarbeten, stöd i utveckling av ledningsgrupper och individuell ledar/chefscoachning. Såklart skulle det vara roligt att göra en liknande resa med andra lärosäten här i Västsverige!

Tack Katti och Susanna!

Klicka här för våra tjänster inom ledarskapsutveckling

Klicka här för våra tjänster inom organisationsutveckling

Psykologpartners organisationspsykologer erbjuder ledarskapsutveckling och organisationsutveckling och har framgångsrikt jobbat med högskolan i Borås