Högskolan i Borås anlitar Psykologpartners
Kundberättelse

Högskolan i Borås uppnår gemensamt förhållningssätt med ledarutvecklingsprogram

”Det är så bra att vi har gemensam utbildningsinsats med chefer från både kärn- och stödverksamheten. Det skapar större förståelse för våra olika roller och förutsättningar i vardagen. Det blir också härligt spänstiga diskussioner!”
Högskolan i Borås

Psykologpartners erbjuder både organisations- och ledarskapsutveckling

Vi erbjuder såväl skräddarsydda som öppna ledarutvecklingsprogram, processledarstöd i utvecklingsarbeten, stöd i utveckling av ledningsgrupper och individuell ledar/chefscoachning. Ett framgångsrikt exempel är vårt gedigna samarbete med Högskolan i Borås. Vi har intervjuat högskolan för att ta reda på mer om skillnaden samarbetet gjort och det resultat som genererats. 

Ni på Högskolan i Borås utvecklar era chefer i ledarskap och utbildar ju framtidens ledare (studenter). Vad för skillnad gör samarbetet med Psykologpartners på sikt för er personal och era studenter?

– Ledarutvecklingsprogrammet bidrar till att chefer från olika delar av verksamheten lär känna varandra bättre, vilket skapar gränsöverskridande nätverk utöver våra ordinarie mötesplatser. Alla chefer får också ett gemensamt förhållningssätt och verktygslåda, säger rektor Mats Tinnsten.

Anna Cregård förvaltningschef håller med och tillägger:

– Vi har nu möjlighet att förbättra de gemensamma samtalen i vardagen.

Nu har program 5 startat och alla era chefer har snart genomgått programmet. Hur har resan sett ut, rent konkret?

HR-chef Birgitta Alfraeus som precis påbörjat program 5 är nöjd över upplägget.

– Det är så bra att vi har gemensam utbildningsinsats med chefer från både kärn- och stödverksamheten. Det skapar större förståelse för våra olika roller och förutsättningar i vardagen. Det blir också härligt spänstiga diskussioner!

Alla chefer med personalansvar har deltagit i något av de fem ledarutvecklingsprogrammen. Det första startade hösten 2022 och nu har det sista femte programmet startat under våren 2024. Det har varit högst 15 personer i varje program. Högskolans ledning gick det första programmet som en pilot. Högskolans ledning har deltagit i framtagandet av programmet och varit styrgrupp under hela perioden. Deltagarna i varje program har själva varit mycket delaktiga i att välja de verktyg som passar dem bäst. Psykologpartners har också visat ett genuint intresse, varit pålästa och satt sig in i den värld som högskolans chefer arbetar i, vilket gjort ledarutvecklingsprogrammet så bra och anpassat för högskolans verksamhet.

Att arbeta med ledarskap i en komplex kunskapsorganisation är speciellt. Vad innebär det och hur ser ni på framtiden?

Högskolan arbetar med en plan för hur den här satsningen ska förvaltas och hållas vid liv i befintliga forum för chefer, men också hur vi kan utveckla våra chefer vidare med utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter de har fått med sig från ledarutvecklingsprogrammet.

– Ledarskapsrollen behöver hela tiden diskuteras och utvecklas, liksom att vi tar komplexiteten i verksamheten på stort allvar. Därför behövs en stor förståelse för varandras premisser och att vi har olika logiker. Med den här chefsutbildningen har vi fått ett stöd i en ökad förståelse för den verksamhet vi verkar i och fått öva i vad som krävs i ett modernt och gott ledarskap.

Högskolan i Borås anlitar Psykologpartners för ledarskapsutveckling

Från vänster: Våra psykologkonsulter Katti Uhlin, Susanna Rolstad och HR-chef Birgitta Alfraeus från Högskolan i Borås

Är du som läser intresserad av Psykologpartners tjänster inom organisation och ledarskap?