Organisationsutveckling

Psykologpartners utvecklar högpresterande och konkurrenskraftiga organisationer. Vi arbetar värderingsbaserat och stöttar er i ert arbete att skapa en organisationskultur som stödjer de värden ni har valt som viktiga.

Våra kunder är kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata företag. Exempel på uppdrag vi utför är visions- och värderingsarbete, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och stöd till organisationer i kris. Vi erbjuder också tjänster där vi stöttar chefer, ledningsgrupper och förändringsledare i att genomföra organisatoriska utvecklingsprojekt.

Arbetet startar ofta med en grundlig analys av era förutsättningar och behov. Genomförande och implementering handlar sedan om att systematiskt förstärka beteenden som leder till önskade förändringar och som går i linje med er organisations värderingar och mål. Vår erfarenhet visar att det är ett arbetssätt som skapar en lärande och hållbar organisationskultur och en mer effektiv organisation.

Vårt arbetssätt grundar sig i modern inlärningspsykologi och systemteori och baseras på metoder som har gediget stöd i forskning. I arbetet involverar vi både ledning och medarbetare för att skapa en gemensam förståelse för det förändrings- eller utvecklingsarbete som ska genomföras.

Ledarskap

Ledarskap är en kontaktsport. Det kräver förmåga att föra samtal, lösa konflikter, motivera, delegera och lyssna.

Att vara chef innebär också att kunna utföra ett komplext uppdrag, förhålla sig till olika intressenter och samtidigt hantera de känslor och tankar som dyker upp. Känslor som ibland kan hindra dig som ledare att utföra ditt uppdrag på bästa sätt.

I våra utvecklingsuppdrag med ledare och chefer arbetar vi bland annat med:

  • Hur du som ledare kan förbättra din förmåga att ge feedback
  • Att stötta dig som ledare att bli mer närvarande i ditt ledarskap
  • Hur du som ledare kan bidra till att skapa effektiva team

Vi på Psykologpartners har erfarenhet av ledarutveckling och prestationspsykologi från både privat och offentlig verksamhet och från ideella organisationer och idrotten.

Våra tjänster skräddarsys efter kundens behov och syftar till att utveckla ett funktionellt och flexibelt ledarskap som hjälper verksamheten att nå sina mål och skapa en hållbar organisation.

Team och grupper

Vi erbjuder grupp- och teamutveckling på olika nivåer i organisationen. Grunden i vårt arbete är evidensbaserade modeller för att utveckla arbetsgrupper och team till högpresterande enheter, med arbetsglädje och resultat i fokus.

Vi arbetar processorienterat och påbörjar alltid en insats med en noggrann analys. Vi använder oss av kartläggningsinstrument och metodik anpassade för den svenska arbetsmarknaden i kombination med intervjuer. Detta för att skapa en bild av gruppens utvecklingsområden och mognadsfaser. På så sätt kan vi vara flexibla kring upplägg, och utvecklingsarbetet kan även kopplas till andra nyckeltal i organisationen.