Organisationsutveckling

Psykologpartners utvecklar högpresterande och konkurrenskraftiga organisationer. Vi arbetar värderingsbaserat och stöttar er i ert arbete att skapa en organisationskultur som stödjer de värden ni har valt som viktiga.

Våra kunder är kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata företag. Exempel på uppdrag vi utför är visions- och värderingsarbete, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och stöd till organisationer i kris. Vi erbjuder också tjänster där vi stöttar chefer, ledningsgrupper och förändringsledare i att genomföra organisatoriska utvecklingsprojekt.

Arbetet startar ofta med en grundlig analys av era förutsättningar och behov. Genomförande och implementering handlar sedan om att systematiskt förstärka beteenden som leder till önskade förändringar och som går i linje med er organisations värderingar och mål. Vår erfarenhet visar att det är ett arbetssätt som skapar en lärande och hållbar organisationskultur och en mer effektiv organisation.

Vårt arbetssätt grundar sig i modern inlärningspsykologi och systemteori och baseras på metoder som har gediget stöd i forskning. I arbetet involverar vi både ledning och medarbetare för att skapa en gemensam förståelse för det förändrings- eller