Team och grupper

Vi erbjuder grupp- och teamutveckling på olika nivåer i organisationen. Grunden i vårt arbete är evidensbaserade och beprövade modeller för att utveckla arbetsgrupper och team till högpresterande enheter, med arbetsglädje och resultat i fokus.

Grupper kan vara allt från ledningsgrupper och högspecialiserade team till nystartade arbetsgrupper eller konfliktfyllda enheter.

Har du frågor om våra tjänster för företag och organisationer?

Magnus Stalby
Affärsområdeschef
0708-23 50 84
magnus.stalby@psykologpartners.se

Kontakta

Våra metoder för team och grupper

Vi arbetar processorienterat och påbörjar alltid en insats med en noggrann analys.

Vi använder oss av kartläggningsinstrument och metodik anpassade för den svenska arbetsmarknaden i kombination med intervjuer. Detta för att skapa en bild av gruppens utvecklingsområden och mognadsfaser. På så sätt kan vi vara flexibla kring upplägg, och utvecklingsarbetet kan även kopplas till andra nyckeltal i organisationen.

Vi hjälper dig skapa en trygg organisation med friskare medarbetare som arbetar i effektiva team. Ta kontakt med oss och diskutera ditt ärende. Vi svarar inom 48 timmar.

Kontakta oss

”Psykologpartners har hjälpt oss att utvecklas till en stark effektiv ledningsgrupp och lärt oss hantera olika strategiska frågor på ett effektivare sätt.”

Eva Lindell
Director FHCS AB/Sponge Cloth EMEA Consumer