Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vi utvecklar högpresterande och konkurrenskraftiga organisationer. Vi arbetar värderingsbaserat och stöttar er i ert arbete att skapa en organisationskultur som stödjer de värden ni har valt som viktiga.

Vi arbetar strukturerat med vetenskapliga metoder för att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Vi på Psykologpartners arbetar med organisationsutveckling i kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata företag i varierande storlek. Exempel på uppdrag vi utför är sammanslagningar, visions- och värderingsarbete och arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Vårt arbetssätt grundar sig i modern inlärningspsykologi och systemteori. Vi arbetar med metoder som har gediget stöd i forskning, med fokus på konkreta beteenden som leder till varaktig förändring och förbättring.