Handledarutbildning för elevhälsan inom förskola och skola

Handledarutbildning för elevhälsan inom förskola och skola

Pedagogisk psykologi
Skräddarsytt

Konsultation och handledning 

Elevhälsan tar stort ansvar för frågor som gäller psykisk ohälsa och spelar en central roll i arbetet med att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. De förfrågningar som elevhälsan inom förskola och skola möts av varierar och är ofta av komplex karaktär. Uppdragen kan handla om enskilda elevers behov av stöd och anpassning, om arbetslag som önskar ett mer effektivt samarbete eller vägledning till olika yrkesgrupper. Uppdraget som handledare förutsätter en bred kompetens kring att hantera olika typer av handledningsuppdrag, men också erfarenhet av uppdragsdialog, genomförande, uppföljning och återkoppling.  

Mot bakgrund av detta erbjuder vi en handledarutbildning som möter kraven som ställs inom elevhälsan på ett flexibelt och situationsanpassat handledarskap.

Utförare 

Kursansvarig för utbildningsmoment och seminarium är leg psykolog, leg psykoterapeut och lärar- och handledarutbildad. Under utbildningen kommer även andra föreläsare hålla i vissa moment. Föreläsarna har lång erfarenhet av handlednings- och utbildningsuppdrag samt stor erfarenhet från elevhälsans arbete. 

Tid 

Heldagsutbildning kl 9-16

Plats

Kursen kan erbjudas på distans eller fysiskt på plats.

Pris

Efter överenskommelse.

Mål 

Efter avslutad utbildning förväntas du som deltagare ha ökad kunskap om:

 • Förutsättningar av betydelse för verksam handledning 
 • Handledarbeteenden av betydelse för att främja lärande hos de handledda 
 • Arbetsmodeller för att sortera och tydliggöra i handledningsfrågor 
 • Arbetsmodeller för kartläggning och utvärdering av handledningsinsatser  
 • Den egna handledarstilen och utvecklingsområden 
 • Under utbildningsmomenten varvas teori med praktiska övningar samt diskussioner. För att understödja användandet av nya kunskaper kommer du få tillämpa några konkreta strategier på egen hand inför påföljande seminarium i mindre grupp.   

  Skolkurator, psykolog, sjuksköterska, läkare och specialpedagog inom förskola och skola. 

  Utbildningsdag 1: Teorier och handledningsmodeller  

 • Aktuella teorier och modeller för handledning 
 • Handledningens kontext, påverkansfaktorer 
 • Att särskilja och planera för olika typer av handledning (t.ex. process-, ärende- och yrkeshandledning) 
 • Uppdragsdialog: att tydliggöra behov och avgränsa insats i samråd med uppdragsgivare 
 • Utbildningsdag 2: Interventioner för handledningstillfällen 

 • Struktur och ramar för handledningsträffar 
 • Metoder för att kartlägga behov hos de handledda 
 • Hjälpsamma mål och åtaganden för handledningen 
 • Att främja deltagande och ansvarstagande hos handledda 
 • Användbara övningar i ärende- och processhandledning 
 • Kontinuerlig avstämning av innehåll och passform  
 • Tre seminarietillfällen/Handledning (3 h):  

  Tillämpning av handledarbeteenden och mitt eget handledarskap 

  Under seminarietillfällen tränar vi på specifika handledarfärdigheter i såväl vanligt förkommande situationer men också krävande handledningssituationer. Via upplevelsebaserade övningar får deltagarna en möjlighet att träna förmågor som ligger till grund för ett flexibelt handledarskap.  

  Under seminarierna arbetar vi med att identifiera egna styrkor och utvecklingsområden som handledare och sätter planer för det egna lärandet.  

  Seminarium/Handledning 1: Det första seminariet syftar till att ge deltagare möjlighet att dela och diskutera erfarenheter av genomförda uppdragsdialoger inom sin verksamhet. Momentet innefattar även feedback på hur den framtagna arbetsmodellen för kartläggning och uppdragsdialog kan anpassas eller utvecklas.  

  Seminarium/Handledning 2: Under det andra seminariet får deltagarna möjlighet att öva på kartläggning av behov hos handledningsgrupperna samt utifrån det välja och prova olika interventioner och övningar.  

  Seminarium/Handledning 3: Det avslutande seminariet syftar till att ge deltagare förutsättningar till fördjupad lärande genom att utbyta erfarenheter och få konkret vägledning i hanteringen av utmaningar som kan uppkomma i arbetet med handledning. Innehållet i seminariet bygger på deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar i handledarrollen.  

  Uppföljande handledning kan bokas efter genomförd utbildning. 

  Handouts distribueras till deltagarna under utbildningen. Övrigt material som ex artiklar, mallar och beskrivningar av övningar får kursdeltagarna tillgång till under utbildningen.  

   

  Nästa kurstillfälle
  På förfrågan
  Omfattning

  Enligt önskemål

  Plats

  Enligt önskemål

  Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

  ”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

  ”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

  “Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

  ”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

  ”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

  ”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
  Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

  ”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
  Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

  ”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

  ”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

  Förfrågan om skräddarsydd utbildning: Handledarutbildning för elevhälsan inom förskola och skola

  Använd gärna kontaktformuläret nedan för att kontakta oss med er förfrågan.

  Hej, undrar du något?

  Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att kontakta mig om du inte hittar svar på din fråga!

  Porträttfoto av Malin Angberg

  Malin Angberg

  Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare

  Kontaktuppgifter

  Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

  Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

  Alltid evidensbaserade metoder

  Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

  Dina kursledare har spetskompetens

  Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

  Vi är experter på distansutbildning

  Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.