Nyhet

Känner du till processbaserad KBT (PB-KBT)? Vi har fackgranskat den nyutgivna boken på temat och bjuder in till kostnadsfritt webbinarium!

1 min läsning

Processbaserad terapi (PB-KBT) är en ny definition av evidensbaserad terapi

Våra psykologkonsulter Cecilia Engblom Rosengren och Torun Kallings har fackgranskat den svenska nyutgivna översättningen av Processbaserad terapi – Färdighetsträning för kliniker av Stefan G. Hofmann, Steven C. Hayes och David N. Lorscheid som gavs ut den 17:e oktober i år avutgiven av Natur & Kultur Läromedel. Men..

Vad är processbacerad terapi?

Hayes och Hofmann kallar det själva för en uppdaterad funktionell analys. I processbaserad terapi väljer man vilka interventioner som ska ingå i terapin utifrån kartläggning och analys av den specifika klientens problembild och önskan med terapi. Det skiljer sig något från att behandla utifrån manual baserat på diagnos, vilket annars är den gängse utgångspunkten i mycket av vården för psykisk ohälsa. Om en person som söker terapi har flera olika sorters problem, så som fysiska krämpor, missbruksproblematik, sociala stressorer och lider av ångest, så undersöker man i processbaserad analys på hur problemen interagerar och påverkar personens funktionsnivå och väljer tillsammans med klienten vilka låsningar (eller processer) som ska fokuseras i terapin.

– Torun Kallings och Cecilia Engblom Rosengren i en intervju med Natur & Kultur Läromedel

Hur kan terapeuter tillämpa processbaserad KBT?

Vi välkomnar dig till ett webbinarium där du får lära dig de praktiska verktygen för din behandling. På vårt webbinarium under ledning av Cecilia Engblom Rosengren och Torun Kallings får du ett smakprov på vad det innebär och hur du kan ta nästa steg. 

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium om Processbaserad KBT den 9:e februari här!