Handledning

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiva handledare, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Handledning är något vi kan och som företag har snart 20 års erfarenhet av att göra. Det är viktigt för oss att handledningen ger önskad effekt och vi sätter kundens behov i första rummet. Vi tror på långsiktiga samarbeten där vi gemensamt utmanar och utvecklar varandra som handledare och grupp. Under 2021 har vi mestadels bedrivit handledning på distans, med samma goda resultat och kvalitet som fysiskt på plats.

Har du frågor om våra tjänster för offentlig sektor?

Malin Angberg
Affärsområdeschef
072-389 47 91
malin.angberg@psykologpartners.se

Kontakta

Klinisk handledning

Inom klinisk handledning arbetar vi utifrån bevisat effektiva psykologiska metoder som exempelvis modern inlärningspsykologi, Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and commitment therapy (ACT) och Motiverande samtal (MI).

Vi erbjuder ärende-, metod-, process- och utbildningshandledning där vi handleder såväl grupper som individer, inom en mängd olika verksamheter som exempelvis socialtjänst, psykiatri och primärvård.

Upplägget på handledningen skräddarsys efter era behov och våra handledare är alltid psykologer. Handledningen kan ske på plats i er verksamhet, i våra lokaler eller på distans via video.

Pedagogisk handledning och handledning kring bemötande

Eftersom varje människa är unik måste analysen vara det också. Därför utgår vi alltid från vetenskapligt bevisade principer som vi tillämpar på individen och dennes omgivning.

I Tillämpad beteendeanalys (TBA) är samspelet mellan en person och dess omgivning, här och nu, i fokus. Det kan vara relationen mellan vårdtagaren och den som blir handledd såväl som relationer inom arbetsgruppen. Handledning kan ges utifrån enskilda ärenden men också med fokus på gruppen och gruppens arbetsmetoder. Vår handledning anpassas efter de behov som finns och erbjuds bland annat inom skola, habilitering och boendeverksamheter.

Handledningens innehåll och mål

Handledningen utformas alltid i samråd med beställaren och handledningsgruppen. Handledningens fokus är beteendeförändring hos deltagarna, t.ex. ökad kunskap och motivation och samarbete. Målet med handledning är alltid att öka individens livskvalitet och självständighet.

Här är några exempel på vad vi jobbar med:
Ärendehandledning och bemötandefrågor, Handledning i olika KBT-metoder som ex; Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Positivt beteendestöd (PBS), Bemötandefrågor, funktionsnedsättningar och beteendeproblematik, Psykoterapihandledning för studenter på psykoterapiutbildningar i KBT.