Nu finns äntligen två tjänster inom vårt affärsområde Pedagogik och Utveckling att söka i Östergötland (Klicka här för att komma direkt till tjänsterna och vår karriärsida).

Som affärsområdeschef driver Malin Angberg arbetet med bland annat Positivt Beteendestöd (PBS) inom skolhälsovård, boendeverksamheter och kliniskt arbete. Vi har fått en pratstund med henne för att ta reda på mer.

Hej Malin! Du är chef på affärsområdet Pedagogik och utveckling (P&U), vad betyder det för dig?

Att få vara en del av ett team som jobbar med och för våra målgrupper betyder enormt mycket för mig! Jag vill vara med och påverka och som psykolog på psykologpartners och som affärsområdeschef i Pedagogik och Utveckling får jag verkligen möjligheten att göra det. Dels i uppdrag som handledare och föreläsare, dels som chef för alla våra psykologer som också vill skapa förändring med hjälp av våra insatser. Det är en ynnest att som psykolog få vara en del av ett sånt team!

Vad är det affärsområdet P&U gör runt om i Sverige?

Vi har utvecklats som affärsområde och som team under åren och idag handleder och utbildar vi inom skola, boenden och inom många olika verksamheter som möter barn och unga. Extra roligt är våra insatser där vi kan vara med och bidra med kunskap och kompetens i stora förändrings- och utvecklingsprojekt eller i större utbildningsinsatser. Att exempelvis kunna följa och bidra till arbetet med att sprida och implementera positivt beteendestöd i kommuners LSS-verksamheter är något som känns otroligt meningsfullt och värderat. En annan sak är vårt samarbete med Uppsala universitet där vi samarbetar med universitetet för att utbilda instruktörer i Inkluderande Beteendestöd I Skolan, ett samarbete som jag är extra stolt över och som gör att vi får vara med och kan göra skillnad och med vårt arbete kan bidra till att skapa trygghet, trivsel och studiero för många elever och lärare.

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap? 

I mitt ledarskap vill jag både förmedla visioner och riktning för vårt arbete och finnas nära och kunna stötta i det som händer i vardagen. Att ta ut riktning om var vi är på väg och göra det i nära samarbete med både teamet men också genom att vara uppdaterad om senaste forskningen, jobba nära våra uppdragsgivare och nära våra olika målgrupper. Att få fånga upp och ta till vara på alla medarbetares kompetens så att vi tillsammans kan utveckla och samarbeta med nya målgrupper med behov av vår kunskap är så roligt och stimulerande.

Berätta mer om teamet, vad är det bästa med gänget?  

I vårt team är vi ett gäng psykologer som alla har intresse och vill jobba med och runt våra målgrupper. Jag är stolt över att vara i ett team som arbetar för de målgrupper som vi gör. Vi bidrar till att förändra och utveckla verksamheter som möter barn och unga och personer med funktionsnedsättningar. I vårt team finns ett stort engagemang och känsla av meningsfullhet.

Vad är dina bästa tips till en ny P&U kollega? 

Känns dig som en i gänget, våga prova och ta hjälp av nån alla hjälpsamma och trevliga kollegor om du behöver!

Tack Malin! Tjänsterna i Östergötland finns nu att söka här.