PBS (Positivt beteendestöd) i skola och omsorg

PBS (Positivt beteendestöd) i skola och omsorg

Pedagogisk psykologi
Fördjupningskurs

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

    Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i arbetet med barn och unga och dess nätverk.

    Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och beteendestödsplan samt interventioner.

    Genomföra datainsamling och funktionell analys.

    Utforma en plan för en verksamhet/grupp i ett förebyggande syfte eller en beteendestödsplan i åtgärdande syfte. Planera för interventioner med utgångspunkt i den funktionella analysen.

    Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa interventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga
     överväganden.

    Ha en förståelse för organisatoriska förutsättningar för implementering av beteendestöd i en verksamhet.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbeta genomför kartläggningar och planerar för insatser kring barn och unga. Specialpedagog, speciallärare, behandlingspedagog, socionom, kurator, psykolog.

Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeinriktat förhållningssätt. 

Kursen omfattar fem heldagar och eget arbete mellan kurstillfällena. 

22 jan kl. 9–15

Inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys 
Examinationsuppgiften

12 febr kl. 9–16

Genomgång av funktionell kartläggning och funktionell analys. 
Datainsamling, observation och beteenderegistreringar 
Handledning i grupp kring eget ärende:
Förbereda Functional Assessment Interview (FAI)
och eventuell observation.
Planera för datainsamling/beteenderegistrering

11 mars kl. 9–16

Förebyggande och reaktiva strategier
Inlärning och färdighetsträning
Handledning: Uppföljning av funktionella analys

8 april kl. 9–16

Motivation och feedback. 
Att utforma en beteendestödsplan
Handledning i grupp kring eget ärende:
Utforma beteendestödsplan och rapport

15 april Inlämning av examination
22 april kl. 9–16

Implementering av beteendestödsplan
Muntlig examination av rapporterna, 
opponering/diskussion

OBS – Klockslagen kan komma att justeras.

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och workshop. Stor vikt läggs vid integrering av teori och praktisk tillämpning. Du som studerande uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande och reflektion.

Tillämpningsmomentet förutsätter att du har minst ett pågående ärende där funktionell kartläggning och interventioner kan appliceras och som dokumenteras skriftligt under kursens gång. Det skriftliga arbetet examineras.

Eget arbete

Du kommer att arbeta med ett eget ärende under hela utbildningen, som du under handledning gör en funktionell kartläggning och beteendestödsplanering kring.
Det egna arbetet ska utmynna i:

En skriftlig rapport (omfattning 4-5 sidor) som beskriver arbetet med kartläggning, datainsamling och funktionell analys samt planering av interventioner.

Instruktioner för det egna arbetet inför kursstart

1.    Innan första kurstillfället; välj ett ärende i din verksamhet med någon typ av problemskapande beteenden.
       Beteendet bör vara tillräckligt problemskapande för att både du och individen/nätverket ska vara motiverade att arbeta med beteendet men utan att det är alltför svårt.
       Välj en elev som du kommer att ha möjlighet att träffa med ganska stor regelbundenhet under kursens gång (inte för långt bort, inte för mycket uteblivna besök mm). 

2.    Ta kontakt med individen/nätverket innan kursstart och försäkra dig om att hen/de vill ha en insats och att de är medvetna om att den ingår i en utbildning.
       Boka in tid (minst 2 timmar) för strukturerad kartläggningsintervju så snart som möjligt efter den första kursdagen.

Vid första kurstillfället kommer du att få handledning och hjälp med att planera de första stegen i den funktionella kartläggningen. Det är därför viktigt att du har förberett det egna ärendet redan till detta kurstillfälle.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig rapport som beskriver arbetet med ett eget ärende som genomförs med handledning under kursens gång där den studerande redogör för kartläggning, datainsamling och funktionell analys samt en beteendestödsplan och planering av interventioner på ett eget ärende.

I examinationen ingår även att opponera på en annan kursdeltagares rapport. Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. I tillämpningsmomentet krävs ett aktivt deltagande.

Utbildningsintyg utfärdas vid godkänd examination och 80 % närvaro.

Kurslitteratur 

    Angberg, M. (red) (2023). Positivt beteendestöd. PBS i teori och praktik inom LSS. Fantasi & Fakta.

    Karlsson, P. (2018). Positivt beteendestöd i skola och omsorg. Natur och Kultur.

Föreläsare från Psykologpartners Pedagogik & Utveckling med flerårig erfarenhet av att arbeta med tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd inom bland annat skola, habilitering och LSS.

Malin Angberg, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, handledare KBT
Malin Angberg är legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har bland annat arbetat med bedömning och behandling av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Malin utbildar och handleder på psykologprogram samt föreläser för personal inom ex habilitering, psykiatri, boendeverksamheter, SiS och skolor kring bemötande, motiverande samtal, Tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd. Malin har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i Tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd.

Lilja Åsberg, Leg psykolog
Lilja har erfarenhet från eget arbete, behandling och handledning inom olika verksamheter som tex inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har utredningskompetens samt kompetens i att handleda och utbilda föräldrar och skol- och behandlingspersonal i bemötande och hantering av problembeteenden. Hon ägnar sig åt den pedagogiska psykologin med handlednings- och utbildningsuppdrag utifrån tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd. Uppdragen är riktade till olika professioner så som psykologer, lärare och behandlingsassistenter och inom boendeverksamheter såsom LSS och HVB, men också mot habilitering och skola. Lilja arbetar kliniskt med behandling av barn- och unga, och/eller tillsammans med deras föräldrar.

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, exempel och övningar.

Du kommer även få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. 

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Du erhåller ett kursintyg efter godkänd kurs.

Observera att anmälan är bindande.

“Jag upplevde särskilt positivt att så mycket tid lagts på handledning och stöd i att genomföra egen beteendestödsplan. 
Jag lärde mig mycket genom att prova och få återkoppling samt att reflektera runt andras praktiska arbete.”

Särskilt bra under kursen var när föreläsare hade konkreta exempel under föreläsningsdagarna – 
det bidrog till att jag fick lättare att förstå och ta till mig olika begrepp.”

“Så innehållsrik kurs med fokus på praktisk tillämpning! “

“Lärparen var ett jättebra upplägg. Särskilt när kursen är digital, men jag kan tänka mig att det vore bra även om man träffats fysiskt.” 

Citat från tidigare kursdeltagare
Omfattning

5 tillfällen

Pris
18500 kr/pers (exkl. moms)

Gör en intresseanmälan

Hej, undrar du något?

Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

Kontakt

Porträttfoto av Malin Angberg

Malin Angberg

Utvecklingsledare och Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare
Kontaktuppgifter

Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

“Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

Boka utbildningen

PBS (Positivt beteendestöd) i skola och omsorg

Pris
18500 kr/pers (exkl. moms)

Gör en intresseanmälan

Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

Alltid evidensbaserade metoder

Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

Dina kursledare har spetskompetens

Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

Vi är experter på distansutbildning

Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.