Genom att utveckla verksamheter och implementera metoder arbetar Pedagogik och Utveckling (P&U) för att ge människor, oavsett grundförutsättningar, samma möjligheter till utveckling och god livskvalitet. P&U vänder sig till barn och unga samt individer med funktionsnedsättning och/eller utmanande beteenden.

Nu när affärsområdet bokstavligen växer så det knakar har vi pratat med vår medarbetare Lilja Åsberg om hur jobbet på P&U är och vad det bästa tipset till en ny kollega är!

Hej Lilja! Du är en av kollegorna som man kommer möta som ny i gänget, vad betyder det för dig att jobba i P&U?

Det betyder att jag får ägna mig åt den del av psykologin som jag tycker är roligast, den pedagogiska psykologin. Här kan jag utgå från den erfarenhet jag har med mig från att ha arbetat kliniskt med barn och unga och sedan omsätta den kunskapen i andra miljöer än den kliniska, framförallt få vända mig till personalgrupper istället för enbart till patienter och anhöriga.

Vad är det som gör det meningsfullt att jobba inom affärsområdet?

Ofta vänder vi oss till personalgrupper i både handledning och utbildning, personalgrupper inom skola, habilitering eller boendeverksamheter av olika slag, där även väldigt små insatser kan göra stor skillnad både för gruppen och dom de vänder sig till. Jag tror att det är känslan av att kunna göra skillnad med psykologisk kunskap som gör det meningsfullt att jobba här. För mig gör det också stor skillnad att enbart ha psykologer som kollegor och chefer, jag lär mig nytt hela tiden och känner mig trygg i ett fungerande ledarskap.

Hur har jobbet som psykolog på Psykologpartners utvecklat dig under åren? 

 Under mina år på Psykologpartners har jag lärt mig otroligt mycket och fått en ny syn på varför jag vill jobba som psykolog. Jag har behövt lära mig om olika verksamheter, nya metoder och skiftat fokus från att enbart ägna mig åt klientarbete till att rikta mig till personalgrupper och hålla i utbildningar. Nu skulle jag säga att jag är en erfaren handledare och utbildare som fortfarande är nyfiken och vill veta mer.

 Vad är viktigt för dig i ditt arbete?

Att ha kul, haha! Ja, jag har faktiskt kul på jobbet och det är jätteviktigt för mig. Men framförallt går jag igång på uppdrag där jag märker att jag både utmanar mig själv lite, känner att jag lär mig och utvecklas och samtidigt gör skillnad för mottagaren. Under pandemin blev det också tydligt hur viktiga kollegorna är för mig, att få umgås och utbyta erfarenheter och idéer kan göra min dag.

Berätta mer om teamet P&U! Vad är det bästa med gänget?  

Det bästa med vårt team är att det finns så mycket erfarenhet bland kollegorna. Jag kan alltid slänga iväg en fråga och snabbt få det svar jag söker och mer därtill. Vi stöttar också varandra i allt från det dagliga administrativa till pepp inför t.ex stora utbildningssatsningar. Men framförallt upplever jag att det gör skillnad att vara på en arbetsplats där kollegor vill vara och vill jobba, det gör mycket för engagemanget och stämningen.

Vad är dina bästa tips till en ny P&U kollega? 

Våga! Vi psykologer har eftertraktad kunskap och erfarenhet.

Tack Lilja! Är du redo att våga som psykolog med oss på Psykologpartners? Välkommen med din ansökan här!