Nyhet

Julia Ridal är ny ansvarig för GPU 2024

4 min läsning

Psykologpartners utbildar i psykoterapi med KBT inriktning sedan 2003

Vi har hållit grundläggande psykoterapiutbildningar runt om i landet i över 20 år. I denna serie av nyheter får vi möta personerna bakom det omtyckta konceptet. Många av våra runt 100 anställda psykologkonsulter är engagerade i vår grundläggande psykoterapiutbildning och undervisar studenter i olika ämnen som senare utgör grunden för deras yrkesverksamma vardag inom behandling. Här träffar vi Julia Ridal, ansvarig för nationell kursstart GPU 2024!

 

Julia Rida är ny kursansvarig för GPU 2024

Julia Rida, legitimerad psykolog har många års erfarenhet av KBT och grundläggande psykologutbildning.

Hej Julia! Vad är ditt kompetensbidrag till GPU:n och vad är ditt starkaste minne som utbildare?

Min roll på våra GPU:er har varierat över tid. Jag arbetar ibland som kursansvarig och älskar själv att hålla de inledande teoretiska momenten. Jag är utbildad handledare och har hunnit följa 3 grupper studenter genom handledningskursen. Särskilt stolt är jag när en student som haft en lite stökigare inlärningskurva får ihop sin sista beteendeanalys och visar att den förstått processen. Då njuter jag lite extra.

2009 påbörjade jag själv Psykologpartners GPU. Jag var redan färdig psykolog men med annan teoretisk grund i min kliniska utbildning. Genom GPU fick jag en teori att knyta upp de interventioner jag gjorde med mina patienter inom psykiatrin, där jag arbetade på den tiden. Jag jobbar mycket för att studenterna både ska få en stabil teoretisk grund att stå på, men också att de ska få den struktur som det innebär att lära sig beteendeanalys och att strukturera både enstaka samtal och längre behandlingar.

Vilket är det största värdet i att GPU-studenterna omsätter kunskap från utbildningen i sin arbetsvardag?

Våra studenter på GPU har en grundprofession där de i arbetet jobbar med behandling även innan de går vår GPU. Genom att lära sig både teorin och hantverket KBT blir de bättre på att bedöma psykiska svårigheter och planera och genomföra behandlingar på ett strukturerat sätt som gör att deras patienter får en gedigen bedömning och behandling. Många av de jag utbildat säger att de blir bättre på att avgränsa behandlingar och välja vilka patienter som ska få vilka insatser – jag tänker att det minskar GPU-studentens stress i vardagen, gör att de känner sig mer kompetenta när bättre bedömningar ger bättre behandlingar, samt att fler patienter får tillgång till kognitiv beteendeterapi.

Att lära ut och att dela med sig av sina erfarenheter är en av Julias passioner. I år ansvarar hon för Grundutbildningen i psykologi GPU 2024

Julia Rida har själv gått Psykologpartners GPU och berikat sin egen grund i yrket.

Om vi lyfter blicken, vad tänker du blir skillnaden för samhället i stort med kompetensen som Psykologpartners utbildar i?

Med fler grundutbildade KBT-terapeuter tror jag att fler patienter får tillgång till en strukturerad evidensbaserad vård. Eftersom vi utbildar personer som redan arbetar inom hälso- och sjukvård kommer den kompetensen direkt patienter och arbetsplatser till nytta. Jag hoppas och tror att våra tidigare studenter kan ta, och tar, ansvar för kompetensspridning på sina arbetsplatser till exempel genom att hjälpa kollegor med bedömningar och vara aktiva i behandlingskonferenser och liknande.

Våra studenter finns inom traditionella vårdgivare vid psykiska svårigheter, men de finns också på behandlingshem, på rehabmottagningar, inom primärvård eller jobbar som kuratorer inom medicinsk vård. Deras kunskap blir tillgänglig även för den som inte primärt söker för ett psykiskt lidande.

Utöver de målgrupper vi redan har skulle jag vilja utbilda fler som jobbar inom socialtjänst, där jag tänker att deras breda kompetens och individinriktade insatser skulle gifta sig bra med den träning i bedömning och behandlingsplanering som vår GPU leder till.

Är du nyfiken och vill göra en ansökan till GPU KBT 2024? tryck på den här länken!

 

Faktaruta Julia:

Julia är en erfaren kliniker med erfarenhet från öppenvårdspsykiatri, habilitering, hjärnskaderehabilitering samt privata verksamheter inom psykologisk rådgivning och behandling. Hon arbetar gärna med ångestproblematik av olika karaktär och med behandling för tandvårdsfobi. Hon har erfarenhet av att handleda personalgrupper inom bl.a. kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och primärvård i metod-, process- och ärendehandledning. Hon handleder även psykologstudenter på Linköpings- och Örebro Universitet. Att handleda tvärprofessionella grupper i KBT och ACT, eller boendepersonal som dagligen möter personer med stora svårigheter, är några av de uppdrag som Julia värdesätter mest. Julia föreläser regelbundet om psykoterapi och inlärningspsykologi för både offentlig- och privat sektor men även på Linköpings Universitet. Hon har också hållit öppna utbildningar i transdiagnostisk behandling, MI och ACT.