Ledarskap

Ledarskap är en kontaktsport. Det kräver förmåga att föra samtal, lösa konflikter, motivera, delegera och lyssna.

Att vara chef innebär också att kunna utföra ett komplext uppdrag, förhålla sig till olika intressenter och samtidigt hantera de känslor och tankar som dyker upp. Känslor som ibland kan hindra dig som ledare att utföra ditt uppdrag på bästa sätt.

I våra utvecklingsuppdrag med ledare och chefer arbetar vi bland annat med:

  • Hur du som ledare kan förbättra din förmåga att ge feedback
  • Att stötta dig som ledare att bli mer närvarande i ditt ledarskap
  • Hur du som ledare kan bidra till att skapa effektiva team

Vi på Psykologpartners har erfarenhet av ledarutveckling och prestationspsykologi från både privat och offentlig verksamhet och från ideella organisationer och idrotten.

Våra tjänster skräddarsys efter kundens behov och syftar till att utveckla ett funktionellt och flexibelt ledarskap som hjälper verksamheten att nå sina mål och skapa en hållbar organisation.

Har du frågor om våra tjänster för företag och organisationer?