Ledarskap

Ledarskap är en kontaktsport. Det kräver förmåga att föra samtal, lösa konflikter, motivera, delegera och lyssna.

Att vara chef innebär också att kunna utföra ett komplext uppdrag, förhålla sig till olika intressenter och samtidigt hantera de känslor och tankar som dyker upp. Känslor som ibland kan hindra dig som ledare att utföra ditt uppdrag på bästa sätt.

I våra utvecklingsuppdrag med ledare och chefer arbetar vi bland annat med:

 • Hur du som ledare kan förbättra din förmåga att ge feedback
 • Att stötta dig som ledare att bli mer närvarande i ditt ledarskap
 • Hur du som ledare kan bidra till att skapa effektiva team

 

Vi på Psykologpartners har erfarenhet av ledarutveckling och prestationspsykologi från både privat och offentlig verksamhet och från ideella organisationer och idrotten. 

Våra tjänster skräddarsys efter kundens behov och syftar till att utveckla ett funktionellt och flexibelt ledarskap som hjälper verksamheten att nå sina mål och skapa en hållbar organisation.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

 • sentiment_very_satisfied

  Individuell chefshandledning/coachning med fokus på prestation och ledarskap

 • people

  Individuell coachning med fokus på prestation för ex elitidrottare eller specialister

 • sync

  Chefshandledning/coachning i grupp

 • star

  Kundanpassade ledarutvecklingsprogram

 • trip_origin

  Kartläggning av organisationens förutsättningar för chefen att utföra ett optimalt ledarskap

 • star

  Utveckling och stöttning av ledningsgrupper

Vårt arbetssätt grundar sig på FRLM (Full Range Leadership Model), OBM (Organizational Behavior Management) och ACT (Acceptance and Commitment Training) som alla är vetenskapligt utvärderade teorier med en tydlig inlärningspsykologisk grund med fokus på ledarskap och prestation.

”Psykologpartners har hjälpt oss att utvecklas till en stark effektiv ledningsgrupp och lärt oss hantera olika strategiska frågor på ett effektivare sätt.”

Eva Lindell

Director FHCS AB/Sponge Cloth EMEA Consumer